Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Điều 24. Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Chia, Tách, hợp nhất, và nhận sáp nhập:

 

1.

Chia Doanh nghiệp:

Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài giấy  tờ quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các công ty mới thành lập phải có Nghị quyết chia công ty theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia

 

2.

Tách doanh nghiệp;

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

 

3.

Hợp nhất Doanh nghiệp:

Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất phải có thêm các giấy tờ quy định tại Điều 194 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

 

4.

Sáp nhập doanh nghiệp / sáp nhập Công ty:

Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, ngoài giấy tờ quy định tại Chương VI Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm các giấy tờ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

-

Quy trình thực hiện:

 

Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

 

 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải cácvăn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

-

Thời hạn giải quyết:

 

03 ngày làm việc - Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

 

 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Thành Đô

 

Việc Đăng ký thành lập doanh nghiệp do Chia, tách, hợp nhất, nhận sáp nhập cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Về mặt thực tế, đây là loại hồ sơ rất phức tạp, cần thiết phải có sự bám sát thực tế các hoạt động Chia, tách, hợp nhất, nhận Sáp nhật công ty để cân đối phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia giao dịch này.

-

Thứ 2: về thuế - kế toán, toàn bộ các hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp đều bắt buộc phải thực hiện Quyết toán thuế cho doanh nghiệp ban đầu.

Thủ tục quyết toán thuế do cơ cấu lại doanh nghiệp là tương đối phức tạp, và cần nhiều thời gian, cần thiết phải có sự tham gia phối hợp giữa chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán thực hiện.

Báo cáo tài chính có được từ việc thực hiện Quyết toán thuế hoàn toàn có thể được Cơ quan Đăng ký kinh doanh yêu cầu xuất trình và đối chiếu nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-

Thứ 3: Lưu ý khi làm thủ tục Đăng ký doanh nghiệp hay bị sửa các lỗi về ngữ pháp, về nội dung Tên doanh nghiệp và tên ngành nghề kinh doanh. Tên Doanh nghiệp phải được đối chiếu trên phạm vi cả nước. Ngành nghề kinh doanh phải ghi theo Danh mục ngành nghề kinh tế tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn liên quan.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

           

----------------------------------------------------------------------

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận

Spously

Spously - 04/16/2022 05:27:24

Obabcc [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] buy cialis online 20mg Djgroy Gxqrjc https://bestadalafil.com/ - discount cialis Zithromax Suspension For Children Jjkxjd

Bình luận