Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty

THỦ TỤC CHUYỂN TỪ HỘ KINH DOANH LÊN CÔNG TY

 

Trước đây các cá nhân, hộ gia đình khi bước ra bắt đầu kinh doanh thường lựa chọn mô hình kinh doanh nhỏ lẻ với quy mô thấp, hoạt động đơn giản, mô hình tổ chức tối giản nhất. Thế nhưng, việc kinh doanh ngày càng phát triển, nhu cầu của nền kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng hình thức kinh doanh cả về mô hình và tổ chức để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, chủ hộ kinh doanh thường muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty.

Câu hỏi được đặt ra cho các cá nhân và tổ chức là: Muốn chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty thì phải làm những việc gì? Bắt đầu từ đâu? Trình tự, thủ tục thực hiện nó như thế nào?

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, với sự am hiểu và cập nhất những quy định mới nhất của pháp luật và kinh nghiệm lâu năm trong việc thực hiện thủ tuc đăng ký kinh doanh, Luât Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết: “Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty” Quý doanh nghiệp có thể tham khảo

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,

4. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

5. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN TỪ HỘ KINH DOANH LÊN CÔNG TY

            Trước đây, theo các quy định của pháp luật thì không thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp mà thay vào đó, chủ hộ kinh doanh chỉ có thể lựa chọn phương pháp đó là giải thể hộ kinh doanh và đồng thời thành lập doanh nghiệp.

            Thế nhưng hiện nay căn cứ theo Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì ở Khoản 6 Điều 1, bổ sung điều 25a sau điều 25 về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có thể trực tiếp chuyển đổi thành doanh nghiệp. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

            Hộ kinh doanh có thể chuyển lên thành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Tuy nhiên, phần lớn các chủ hộ kinh doanh đều muốn đưa hộ kinh doanh của mình lên loại hình công ty. Luật Thành Đô sẽ làm rõ cho Quý khách hàng trình tự thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty và một số lưu ý quan trọng khi chuyển đổi loại hình như sau;

1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

- Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi trực tiếp Hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh.

- Sau khi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang giấy biên nhận lên Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

3. Thành phần hồ sơ

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

- Văn bản ủy quyền: Đối với các doanh nghiệp mà người đại điện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty

- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty, của các cổ đông sang lập đối với công ty cổ phần, của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, của người được ủy quyền tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bài viết này, Luật Thành Đô chỉ ra một số lưu ý quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty theo quy định mới nhất của pháp luật:

Thứ nhất, Căn cứ theo Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh quy định về số lượng lao động đối với hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định”, như vậy trong trường cá nhân, tổ chức muốn mở rộng quy mô hộ kinh doanh và thuê thêm lao động cần chú ý nếu thuê trên 10 lao động thì bắt buộc cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

Thứ hai, Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian được miễn lệ phí môn bài tính từ ngày 25/02/2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 thì miễn lệ phí môn bài theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham khảo thêm ở bài viết “Miễn thuế môn bài dành cho doanh nghiệp mới thành lập”

Dịch vụ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty của Luật Thành Đô

Cập nhật những quy định mới của pháp luật, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, Luật Thành Đô xây dựng gói dịch vụ trọn gói về thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo và sử dụng dịch vụ:

- Tư vấn điều kiện chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty;

- Tư vấn về thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty;

- Tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty;

- Nhận và bàn giao kết quả đến doanh nghiệp khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau thành lập công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận