Thủ tục công bố dung dịch xịt khuẩn

Trước tình trạng bệnh dịch đang hoành hành như hiện nay, chưa bao giờ khẩu trang và các loại dung dịch xịt khuẩn bị cháy hàng trên mọi mặt trận như vậy. Kéo theo đó, là các sản phẩm rửa tay khô, các sản phẩm xịt khuẩn ra đời ngày một nhiều để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã ra Nghị định bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải công bố sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường Việt Nam. Vậy thế nào là công bố chất lượng sản phẩm nói chung và thủ tục công bố dung dịch xịt khuẩn nói riêng được tiến hành như thế nào? Tất cả sẽ được Luật Thành Đô giải đáp qua bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 09 năm 2009 hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 03 năm 2009 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ.

2. Thủ tục công bố dung dịch xịt khuẩn

Công bố chất lượng sản phẩm là việc các doanh nghiệp cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam. Nói cách khác, công bố chất lượng sản phẩm chính là việc các doanh nghiệp cần phải làm để có trong tay giấy phép lưu hành sản phẩm.

Mục đích của việc bắt buộc các sản phẩm phải được thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi tiêu thụ trên thị trường giúp bảo về quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng và cơ quản chức năng dễ dàng kiểm soát. Đối với các doanh nghiệp, việc thực hiện công bố không chỉ dùng lại ở trách nhiệm và nó còn tạo ra rất nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh.

Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào:

- Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;

- Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ;

Hiện nay, dung dịch xịt khuẩn không thuộc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Do đó, thủ tục công bố dung dịch xịt khuẩn không phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng mà chỉ cần công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng.

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn quốc gia (ký hiệu là TCVN); Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu là TCCS). Ngoài ra, còn có thể áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

2.1. Công bố tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn chuẩn quốc gia đối với dung dịch xịt khuẩn do tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Bước 2: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Bước 3: Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Bước 4: Công bố tiêu chuẩn quốc gia

2.2. Công bố tiêu chuẩn cơ sở      

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật này tổ chức xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường… thông qua một quyết định ban hành của người đại diện  pháp luật.

Hồ sơ công bố dung dịch xịt khuẩn theo tiêu chuẩn cơ sở gồm:

- Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố (chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiêm) kèm theo quyết định ban hành;

- Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu

Trình tự, thủ tục xây dựng, công bố dung dịch xịt khuẩn theo tiêu chuẩn cơ sở thực hiện như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về thủ tục công bố dung dịch xịt khuẩn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn cụ thể.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận