Thủ tục đăng ký bản quyền website mới nhất

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghê, các doanh nghiệp đang chuyển hướng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của mình trên các trang website của doanh nghiệp, thiết lập mạng xã hội mang những nét đăc trưng của doanh nghiệp mình, giúp cho người tiêu dùng dễ phân biệt, nhận biết đối với các doanh nghiệp khác.

Theo quy định hiện nay, tác giả và (hoặc) chủ sở hữu của website có thể tiến hành đăng ký bản quyền tác giả cho website. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng kí bản quyền website. Do đó, để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về đăng kí website, công ty Luật Thành Đô trên trong gửi tới quý bạn đọc bài viết Thủ tục đăng kí bản quyền website mới nhất.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;

- Luật công nghệ thông tin 2006;

- Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

II. CÁC HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN WEBSITE

2.1. Khái niệm website là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật công nghệ thông tin 2006, website được hiểu là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

2.2. Đăng ký bản quyền cho mã nguồn trang website dưới hình thức chương trình máy tính

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ quy định chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Như vậy, dựa vào quy định của luật về chương trình máy tính thì bản quyền website được đăng ký dưới hình thức phần mềm máy tính cho mã nguồn để thiết kế ra website đó.

2.3. Đăng ký bản quyền website dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng 

Khoản 8 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp bao gồm: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, bộ nhận diện và bao bì sản phẩm; hình thức thể hiện của nhân vật); thiết kế thời trang; thiết kế mang tính mỹ thuật gắn liền với tạo dáng sản phẩm; thiết kế nội thất, trang trí nội thất, ngoại thất mang tính mỹ thuật. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được thể hiện dưới dạng tạo dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng và không bao gồm tạo dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có để thực hiện chức năng của sản phẩm.

Các website cũng được thiết kế bởi các màu sắc, đường nét, hình khối, bố cục với những tính năng hữu ích. Do đó, căn cứ vào quy định trên, website còn được bảo hộ dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN WEBSITE

Do việc đăng kí bản quyền website có thể được đăng kí theo hai hình thức là: đăng ký bản quyền cho mã nguồn trang website dưới hình thức chương trình máy tính và đăng ký bản quyền website dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Cả hai loại hình này đều thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Do đó, để được đăng kí bản quyền website cũng có những điều kiện tư tự như quyền tác giả. Cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân có website được bảo hộ bản quyền website gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả;

- Tác giả, chủ sở hữu của website gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài nào có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kì nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày website đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm đó được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN WEBSITE MỚI NHẤT

4.1. Các tài liệu cần chuẩn bị đăng ký bản quyền website

Việc đăng kí bản quyền website có thể đăng kí bằng một trong hai hình thức như đã đề cập tại mục II bài viết. Do vậy, mỗi một hình thức đăng kí, các chủ thể phải chuẩn bị một số tài liệu khác nhau. Cụ thể:

Hồ sơ đăng ký bản quyền cho trang website dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng kí bản quyền website gồm:

(01) Tờ khai đăng ký bản quyền giao diện website (tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin trong đơn);

(02) Giấy cam kết của tác giả về tính trung thực trong quá trình thiết kế giao diện và có chữ ký xác nhận của tác giả;

(03) 02 bản in giao diện website trên Giấy A4;

(04) Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả;

(05) Bản sao chứng minh thư của chủ sở hữu (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty (pháp nhân).

(06) Quyết định của công ty giao việc cho tác giả sáng tạo ra giao diện website (trong trường hợp công ty là chủ sở hữu website); hoặc hợp đồng thuê bên khác sáng tạo (thiết kế) ra giao diện website.

(07) Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

(08) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do người được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.

Đối với Đơn đăng ký website dưới hình thức chương trình máy tính

(01) Đơn đăng ký bản quyền chương trình máy tính. Tương tự như tờ khai theo hình thức đăng kí bản quyền mỹ thuật ứng dụng

(02) 02 đĩa CD chứa code của website;

(03) 02 bản in code website kèm theo giao diện trang chủ;

(04) Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả;

(05) Bản sao chứng minh thư của chủ sở hữu (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty (pháp nhân).

(06) Quyết định của công ty giao việc cho tác giả sáng tạo ra giao diện website (trong trường hợp công ty là chủ sở hữu website); hoặc hợp đồng thuê bên khác sáng tạo (thiết kế) ra giao diện website.

(07) Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

(08) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do người được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.

4.2. Thủ tục đăng kí bản quyền website mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Chủ sở hữu tác phẩm tạo hình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Mục 4.1 bài viết.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chủ sở hữu tác phẩm tạo hình hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả

Bước 2: Theo dõi hồ sơ và Nhận giấy chứng nhận đăng kí bản quyền tác gỉả đối với trang web

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành thẩm định đơn:

+ Nếu đơn đáp ứng được các điều kiện bảo hộ, Cục Bản quyền tác giả sẽ ra thông báo quyết định cấp Giấy chứng nhận và yêu cầu người nộp đơn nộp các khoản phí đăng ký theo quy định.

+ Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với trang Web thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bước 3: Nộp lệ phí

Sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, Cục bản quyền tác giả sẽ yêu cầu chủ sở hữu nộp lệ phí đăng ký bản quyền tác giả để đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận đăng ký. Căn cứ theo Thông tư 211/2016/TT-BTC

+ Lệ phí đăng ký bản quyền website dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 400.000 VND;

+ Lệ phí đăng ký website dưới hình thức phần mềm máy tính: 600.000 VND.

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục đăng kí bản quyền website mới nhất”. Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận