Thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội khác với doanh nghiệp khác ở chỗ các doanh nghiệp khác được lập ra nhằm mục đích kinh doanh còn doanh nghiệp xã được tổ chức và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp nhưng mục đích của doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại của xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em…Vậy thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ đi vào tìm hiểu và giải quyết các vấn đề trên để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

2.1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội được quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội phải bao gồm các giấy tờ đăng ký doanh nghiệp cơ bản kèm theo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người đứng đầu doanh nghiệp ký:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân ký;

- Đối với công ty hợp danh do các thành viên hợp danh ký;

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn do các thành viên là cá nhân hoặc do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức ký;

- Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân (cổ đông khác là cá nhân sẽ ký nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập); người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập).

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội cùng với bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội sẽ được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký cho doanh nghiệp xã hội.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2.2. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

- Việc đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội sẽ thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội ký;

(2) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua nội dung Cam kết.

- Hồ sơ hoàn thiện được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh và Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp xã hội phải có đủ các điều kiện để thành lập một doanh nghiệp, điều khác biệt trong thủ tục thành lập của doanh nghiệp xã hội với các doanh nghiệp khác chính là Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được gửi cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải được công bố công khai trên trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhằm công khai thông tin doanh nghiệp xã hội cũng như công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường để công chúng được biết về doanh nghiệp xã hội này.

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận