Thủ tục đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì cần đáp ứng điều kiện theo quy định và phải đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thủ tục đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5,5o

2.1. Điều kiện đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5o

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu rượu

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế;

- Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh;

Đối với doanh nghiệp bán rượu

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh;

2.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

- Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

- Đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất;

- Thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật;

- Không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5,5o

Hồ sơ đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ bao gồm:

(1) Đơn đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ theo Mẫu;

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm kinh doanh rượu. (Hợp đồng thuê trụ sở);

(4) Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;

(5) Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

(6) Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm kinh doanh rượu;

Ngoài ra, trên thực tế còn cần có thêm:

(7) Bảng kê thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại khu vực kinh doanh rượu;

(8) Bảng kê thiết bị phòng cháy chữa cháy;

Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ để nộp và lưu cơ sở.

Cơ quan tiếp nhận & giải quyết hồ sơ

- Cơ quan tiếp nhận và giải quyết là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính đối với hoạt động nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ;

- Cơ quan tiếp nhận và giải quyết là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ;

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC & PHÍ DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

4.1. Nội dung công việc của Luật Thành Đô

(1) Tư vấn doanh nghiệp về các bày trí, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết của cơ sở kinh doanh về các thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ cần thiết để xây dựng hồ sơ;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ;

(6) Tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở để tiếp đoàn thẩm định cơ sở;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là chấp thuận cho phép nhập khẩu/kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định cơ sở theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

4.2. Thời gian giải quyết dịch vụ

Thời gian giải quyết là 15 – 20 ngày làm viêc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu hợp lệ;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận