Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Luật thương mại 2005 quy định chi tiết về việc thực hiện chương trình khuyến mại, theo đó thương nhân muốn thực hiện chương trình khuyến mại sẽ phải đăng ký nội dung chương trình khuyến mại. Trong quá trình hoạt động, thực hiện chương trình khuyến mại, nếu thương nhân cần sửa đổi, bổ sung các nội dung chương trình khuyến mại thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Vậy pháp luật quy định cụ thể về thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

I. CƠ SỞ PHÁP LUẬT

- Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

Thương nhân muốn thực hiện chương trình khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Tương tự với việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, thương nhân cũng cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

2.1. Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Tại Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại chỉ bao gồm văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Hồ sơ sẽ được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hình thức đăng ký khuyến mại pháp luật quy định thương nhân có thể gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện chương trình khuyến mại:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại cho Sở Công Thương hoặc Bộ công thương;

+ Bước 2: Sở Công Thương hoặc Bộ công thương sẽ xem xét hồ sơ của thương nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương hoặc Bộ công thương thực hiện trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại của thương nhân. Nếu hồ sơ không được xác nhận, Sở Công Thương hoặc Bộ công thương phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Thời hạn 05 ngày được tính từ ngày nhận được hồ sơ. Đối với hình thức gửi hồ sơ qua bưu điện thì căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện. Đối với hình thức gửi hồ sơ trực tiếp thì căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ. Đối với hình thức nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống.

Để thống nhất trong quá trình quản lý, trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

+ Bước 3: Sau khi Bộ Công thương, Sở Công thương trả lời về kết quả sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại thì thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được Bộ công thương, Sở công thương công khai bằng các hình thức phù hợp như văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương.

Như vậy, theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản liên quan thì thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại thì sẽ phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định. Bộ công thương, Sở công thương sẽ thực hiện việc xem xét và trả lời đồng ý hay không đồng ý xác nhận sửa đổi, bổ sung  chương trình khuyến mại. 

2.2. Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại

Khoản 1 Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Đăng ký hoạt động khuyến mại quy định về cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại như sau:

- Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Theo đó chương trình khuyến mại nếu muốn sửa đổi, bổ sung phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung.

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận