Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều nguồn vốn nước ngoài đầu tư bởi các chính sách rộng mở, nhiều ưu đãi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty có vốn nước ngoài hoạt động hiệu quả, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hoàn thiện hóa hành lang pháp lý cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các công ty. Trong đó, có thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp cùng đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài”.

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Cùng chủ đề:

Hồ sơ điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Tên dự án đầu tư là một trong số những thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định tại khoản 2 điều 41 Luật đầu tư 2020: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Như vậy, việc điều chỉnh tên dự án đầu tư dẫn đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư nên nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh tên dự án đầu tư không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, do đó khi điều chỉnh tên dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hay dự án không có chấp thuận chủ trương đầu tư đều thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

2.1. Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là điều chỉnh tên dự án đầu tư);

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư gồm:

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thu hồi lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ và cấp giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư).

+ Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư (nếu có).

2.2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

2.2.1. Trình tự thực hiện điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài;

- Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài nêu tại mục 2.1 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư

2.2.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.2.4. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

2.3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài đối với Công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

2.3.1. Trình tự thực hiện điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài đối với Công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài;

- Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài nêu tại mục 2.1 cho Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi tắt là “Ban quản lý khu công nghiệp”);

- Bước 3: Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.3.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý dự án.

2.3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.3.4. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết, và giải đáp các vướng mắc của Quý khách liên quan đến lĩnh vực pháp lý của Doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận