Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ là một trong những loại hình đào tạo được nhà nước công nhận và đang có sự phát triển mạnh mẽ (đặc biệt là ở các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách bài viết Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ nhằm hướng dẫn khách hàng hiểu hơn về trung tâm ngoại ngữ và quá trình thực hiện thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ năm 2019

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp 2014;

2. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

3. Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

5. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

6. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

7. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

8. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sắp có hiệu lực - hiệu lực thi hành ngày 20/11/2018).

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà Luật Thành Đô sẽ phân tích dưới đây. Lưu ý rằng, đây là những điều kiện dựa trên quy định hiện nay của pháp luật về trung tâm ngoại ngữ và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ. Các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

2.1. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

Cơ cấu của trung tâm ngoại ngữ bao gồm có:

- Giám đốc;

- Phó giám đốc (nếu có);

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các hội đồng tư vấn (nếu có);

- Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể;

2.2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải tối thiểu đáp ứng được tất cả các điều kiện bao gồm:

- Có nhân thân tốt;

- Có năng lực quản lý;

- Đảm bảo một trong các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Điều kiện này được Luật Thành Đô đánh giá là một trong những điều kiện mà cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ thường gặp khó khăn nhất.

Xem thêm: Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2.3. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Đội ngũ giáo viên trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện nay bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên). Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

- Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Xem thêm: Điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

- Trung tâm ngoại ngữ phải có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm ngoại ngữ lập ra đề án xin cấp phép;

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

2.5. Đảm bảo quy định về Phòng cháy chữa cháy

Đối với trung tâm quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy. Đối với trung tâm quy mô <500 m2, doanh nghiệp làm cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ năm 2019

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

3.1. Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định hiện nay và trên thực tế xin cấp phép, để đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thì Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

(1) Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học;

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

(3) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

(4) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(5) Nội quy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

(6) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có:

+ Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà làm trụ sở của trung tâm ngoại ngữ.

+ Chứng minh kinh phí hoạt động (thông qua xác nhận số dư tài khoản ngân hàng);

(7) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

(8) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;

(9) Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ; Phiếu lý lịch tư pháp.

(10) Các quy định về học phí, lệ phí;

(11) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2019

3.2. Trình tự thực hiện xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị 02 bộ hồ sơ mà Luật Thành Đô đã nêu trên để thực hiện xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Dựa trên kinh nghiệm của Luật Thành Đô, thông thường sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ của các nhân sự thông thường chỉ có 01 bản, vì vậy để đảm bảo doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ của nhân viên, quý khách hàng có thể chuẩn bị bản sao chứng thực của các giấy tờ này để nộp hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ đến sở giáo dục và đào tạo; Tuỳ theo từng địa phương, có những địa phương sẽ phải nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở giáo dục và đào tạo hoặc trung tâm hành chính công của tỉnh, Quý khách hàng nên tham khảo hoặc có thể liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn thêm về vấn đề này;

Bước 3: Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần sửa chữa, Sở giáo dục và đào tạo sẽ thông báo sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Sau khi thẩm định hồ sơ bản cứng, Sở giáo dục và đào tạo sẽ thành lập đoàn thẩm định cơ sở và kiểm tra, xác minh tính chính xác tại cơ sở mà doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ. Nếu cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định sẽ đánh giá đạt và kiến nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ trình lên Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Trường hợp cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ chưa đáp ứng đủ điều kiện đã nêu, đoàn thẩm định sẽ có văn bản yêu cầu trung tâm sửa chữa, bổ sung thêm về cơ sở vật chất.

Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định, Doanh nghiệp khắc phục những tồn đọng trong biên bản thẩm định cơ sở và nộp lên Sở giáo dục và đào tạo. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở giáo dục và đào tạo quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ (nếu đáp ứng điều kiện) hoặc từ chối cấp (nếu không đáp ứng điều kiện) và phải nêu rõ lý do.

3.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cấp phép hồ sơ theo quy định hiện hành là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố nơi trung tâm ngoại ngữ đặt trụ sở.

Lưu ý: trong các trường hợp đặc biệt, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức của tỉnh/địa phương nơi quý doanh nghiệp xin cấp phép.

3.4. Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp nếu hồ sơ hợp lệ mà Sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở trung tâm ngoại ngữ chưa có văn bản chấp thuận/trả lời hoặc từ chối, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ tới bộ phận một cửa của trung tâm ngoại ngữ hoặc có thể làm văn bản khiếu nại trong trường hợp không được giải thích thoả đáng.

3.5. Kết quả thực hiện

Kết quả của thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ là Giấy chứng nhận hoạt động của trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của Sở giáo dục và đào tạo.

Trên đây là toàn bộ quy định pháp luật liên quan đến Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ năm 2019. Nếu có bất kỳ vướng mắc liên quan hoặc cần tư vấn giấy phép khác, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận