Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Hiện nay, do tác động của tình hình kinh tế, xã hội, thị trường đến khả năng kinh doanh của doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp chuyển tình trạng pháp lý sang “Tạm ngừng kinh doanh” ngày càng tăng cao. Trong đó, ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực tư vấn du học cũng chịu tác động mạnh mẽ. Liên quan đến vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng cung cấp thông tin về Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học đến Quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây. 

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Trung tâm tư vấn du học là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do doanh nghiệp thành lập phục vụ mục đích kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn học của doanh nghiệp. Thông thường, khi thành lập trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp sẽ đặt địa chỉ của trung tâm tại trụ sở chính của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình quản lý và vận hành trung tâm. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trung tâm tư vấn du học ngoài trụ sở chính, khi đó trung tâm tư vấn du học là một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học cần thực hiện như sau:

2.1. Đối với trung tâm tư vấn du học hoạt động tại trụ sở chính của doanh nghiệp

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã tạm ngừng toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi tạm ngừng hoạt động trung tâm;

Bước 02: Doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau:

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường hợp ủy quyền)

- Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người trực tiếp nộp hồ sơ (trong trường hợp ủy quyền)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở;

Bước 03: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc...) ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 04: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm theo quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở trong đó ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

2.2. Đối với trung tâm tư vấn du học là một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã tạm ngừng toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi tạm ngừng hoạt động trung tâm;

Bước 02: Doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, địa điểm kinh doanh nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở chính. Hồ sơ tạm ngừng chi nhánh, địa điểm kinh doanh bao gồm các thành phần sau:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường hợp ủy quyền)

- Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người trực tiếp nộp hồ sơ (trong trường hợp ủy quyền)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở;

Bước 03: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc...) ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 04: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm theo quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở trong đó ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

2.3. Một số lưu ý khi tạm ngừng hoạt động trung tâm tư vấn du học

- Sau khi doanh nghiệp gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học đến Sở giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm tư vấn du học, thông thường Sở giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ mà không có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động khác hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì khi tạm ngừng hoạt động trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho Sở giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm tư vấn du học mà không cần làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh/địa điểm kinh doanh đó.

Trên đây là toàn bộ thủ tục tạm ngừng hoạt động trung tâm tư vấn du học. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại 0919 089 888. Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận