Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Trung tâm dạy ngoại ngữ là tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ được pháp luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, trình tự thủ tục tiến hành thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ thì các doanh nghiệp còn chưa nắm rõ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ”, hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGOẠI NGỮ

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Luật giáo dục năm 2019;

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGOẠI NGỮ

Để có thể hoạt động dạy ngoại ngữ, các trung tâm dạy ngoại ngữ cần được thành lập theo quy định của pháp luật. Trung tâm dạy ngoại ngữ phải là tổ chức kinh doanh ngành nghề dạy ngoại ngữ. Trung tâm dạy ngoại ngữ sẽ phải nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin cấp phép hoạt động giáo dục.

2.1. Trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm;

- Địa điểm đặt trung tâm;

- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ;

(3) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép. Tuỳ theo sự phân cấp bộ máy hành chính cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ của từng địa phương dựa trên chức năng của cơ quan nhà nước mà có những địa phương có các cơ quan cấp phép khác nhau. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Bước 3: Thẩm định, kiểm tra hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 4: Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, quyết định thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

2.2. Trình tự xin cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm dạy ngoại ngữ

Sau khi có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ cần tiến hành xin cấp phép hoạt động giáo dục, trình tự cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Bước 1: Trung tâm dạy ngoại ngữ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

(2) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

(3) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;

(4) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục đến Sở Giáo dục và đào tạo;

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm ngoại ngữ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 5: Cho phép hoạt động giáo dục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

III. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGOẠI NGỮ

(1) Điều kiện tên trung tâm khi thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Tên trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng

Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

(2) Về cơ cấu tổ chức của trung tâm dạy ngoại ngữ

Trung tâm dạy ngoại ngữ có cơ cấu tổ chức như sau:

- Giám đốc trung tâm;

- Phó giám đốc trung tâm (nếu có);

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các hội đồng tư vấn của trung tâm (nếu có);

- Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác;

(3) Về giám đốc trung tâm dạy ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm dạy ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có nhân thân tốt;

- Phải có năng lực quản lý;

- Phải đảm bảo tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

(4) Về giáo viên của trung tâm dạy ngoại ngữ:

Giáo viên của trung tâm dạy ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

- Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Trường hợp giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

- Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

(5) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm dạy ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Pháp luật hiện hành không quy định rõ các điều kiện cần đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ, tuy nhiên để đáp ứng hoạt động thực tế, trung tâm ngoại ngữ vẫn cần phải đảm bảo đủ điều kiện về vật chất, trang thiết bị như sau:

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

- Trung tâm ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm lập ra đề án xin cấp phép;

- Trung tâm ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(6) Về phòng cháy chữa cháy

Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy;

Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô <500 m2, doanh nghiệp chỉ cần làm cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã trình bày rõ thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ, bên cạnh đó nêu rõ điều kiện và thành phần hồ sơ để thành lập trung tâm  dạy ngoại ngữ. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận