Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần được thực hiện nếu trong quá trình triển khai thực hiện dự án các nhà đầu tư thống nhất thay đổi một số nội dung so với nội dung Giấy chứng nhận được cấp ban đầu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đây là một thủ tục bắt buộc các nhà đầu tư phải thực hiện. Trường hợp không thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung thay đổi, nhà đầu tư có thể sẽ bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Vì vậy, với mong muốn trở thành một kênh tư vấn đáng tin cậy của khách hàng, Luật Thành Đô trân trọng gửi đến các nhà đầu tư bài viết Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 - Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

2.1. Các trường hợp nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định tại điều 40 Luật đầu tư năm 2020, các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

- Tên dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư.

- Mã số dự án đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; và tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trong trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

- Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

2.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư (Khách hàng cung cấp theo sự hướng dẫn của Luật Thành Đô).

Ví dụ như:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân đối với trường hợp điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư.

- Hợp đồng cho thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

(5) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền cho người trực tiếp thực hiện thủ tục.

2.3. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.3.1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương trình tự thực hiện như sau

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đầu tư có thẩm quyền.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

2.3.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương trình tự thực hiện như sau

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

2.4. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các nội dung đã được điều chỉnh

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là toàn bộ quy định pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng tham gia dự án với nhà đầu tư nước ngoài tham khảo. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan đến thủ tục này cũng như các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, các nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận