Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;

- Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành;

II. ĐIỀU KIỆN THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

- Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website không thuộc danh mục cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh. Nếu hàng hoá, dịch vụ kinh doanh là mặt hàng có điều kiện thì cần xin cấp các giấy phép tương ứng trước khi thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

III. HỒ SƠ THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

 Thông tin phải thông báo bao gồm:

(1) Tên miền của website thương mại điện tử;

(2) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

(3) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

(4) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

(5) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

(6) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

Ngoài ra, các hồ sơ gửi kèm bao gồm:

(7) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(8) Bản sao có chứng thực giấy tờ tuỳ thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

(9) Danh mục giấy phép con, tài liệu hợp pháp chứng minh nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ kinh doanh (nếu có);

(10) Chính sách bảo mật thông tin người dùng;

(11) Quy chế hoạt động của doanh nghiệp;

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn. Các bước thực hiện thủ tục thông báo như sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Bài viết cùng chủ đề:

Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

V. DỊCH VỤ THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

5.1. Nội dung dịch vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thông báo website thương mại điện tử bán hàng cho các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ bán hàng, dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng của Luật Thành Đô bao gồm:

Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

- Tư vấn về điều kiện của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Tư vấn về điều kiện của hàng hoá, dịch vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng;

- Tư vấn về mẫu chính sách bảo mật, quy chế hoạt động của doanh nghiệp;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động thông báo website thương mại điện tử bán hàng, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để thông báo website thương mại điện tử bán hàng cho doanh nghiệp;

Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ (nếu có)

Sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ thông báo website thương mại điện tử bán hàng (nếu có).

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Sau khi có kết quả và hoàn tất quá trình thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận kết quả là thông báo website thương mại điện tử bán hàng;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Sau khi nhận và bàn giao thông báo website thương mại điện tử bán hàng, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận