Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Có thể nói, xăng dầu là nguồn nhiên liệu chính cho mọi hoạt động của nền kinh tế, chính vì thế, ở mỗi quốc gia, hoạt động kinh doanh xăng dầu luôn được Nhà nước quan tâm và quản lý một cách chặt chẽ. Những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh xăng dầu ở nước ta diễn ra rất phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất và ổn định thị trường trong nước. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, một trong số đó là trường hợp kinh doanh xăng dầu không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Vậy, để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, tránh mắc phải vi phạm này, các thương nhân sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào? Luật Thành Đô xin giải đáp cho quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2021 về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2021 về kinh doanh xăng dầu (có hiệu lực từ ngày 02/01/2022).

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

3.1. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;

+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

- Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi (khi có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu), hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

+ Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Đối với trường hợp cấp lại (khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác), hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

3.2. Thẩm quyền xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện theo quy định và có hệ thống từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện theo quy định và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

3.3. Trình tự xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

+ Thương nhân không tiếp tục làm đại lý kinh doanh xăng dầu;

+ Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên;

+ Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

+ Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thành Đô về chủ đề: “Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu”. Quý khách có thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ luật sư qua Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận