Thủ tục xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Giao dịch thương mại điện tử đang làm một trong những lĩnh vực số hoá, thành tựu cách mạnh khoa học công nghệ đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh và phạm vi hoạt động rộng rãi đăc biệt là dưới tác động của đại dịch Covid-19 giao dịch thương mại điện tử càng trở thành một thị trường “hot”. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp thay đổi chiến lược kinh doanh của mình sang thương mại điện tử thay vì giao dịch truyền thống. Khi các doanh nghiệp muốn tiến hành kinh trên internet bắt buộc phải đăng kí giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử. Để hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy phép của sàn thương mại điện tử, Công ty Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết Thủ tục xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật giao dịch điện tử 2005;

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;

- Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử;

- Thông tư 21/2028/TT-BCT sửa đổi một số điều của thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của bộ công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của bộ công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;

II. KHÁI NIỆM SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo quy định tại điều 3 nghị định 52/2013/NĐ-CP hoạt động thương mại điện tử được hiểu là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Ngoài ra, sàn giao dịch thương mại điện tử còn là một thị trường trực tuyến thực hiện trên mạng internet. Người dùng tự mình tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm. Tiến hành đàm phán tiền giao dịch, thực hiện các giao dịch điện tử hàng hóa và dịch vụ, chuyển giao thông tin trực tuyến, chuyển tiền điện tử và mua bán hàng hoá công cộng

III. CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 35 nghị định 52/2013/NĐ-CP, các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử gồm:

- Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

- Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

- Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

- Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo quy định Nghị định 52/2013/NĐ-CP điều kiện xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử gồm:

(01) Là thương nhân, tổ chức cá ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp.

(02) Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

(03) Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

- Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;

- Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

V. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5.1. Các tài liệu cần chuẩn bị

Căn cứ theo quy định tại điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP các hồ sơ đăng kí bao gồm:

(1) Đơn đăng kí thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

(2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

(3) Đề án cung cấp dịch vụ nội dung như đã đề cập tại mục IV bài viết;

(4) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Trong đó các nội dung bắt buộc phải có gồm:

- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

- Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

- Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

(5) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

(6) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

5.2. Thủ tục xin giấp phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Do đó, căn cứ theo quy định tại điều 15 Thông tư 47/1014/TT-BCT, các bước thực hiện xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử gồm:

Bước 1: Khai báo hồ sơ

Thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Sau đó cung cấp đầy đủ thông tin:

+ Tên thương nhân, tổ chức;

+ Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

+ Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

+ Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

+ Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Theo dõi và nhận thông báo kết quả qua địa chỉ thư điện tử từ Bộ Công Thương

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Bộ Công Thương gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của thương nhân, tổ chức đăng kí với nội dung:

+ Trường hợp đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

+ Trường hợp thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

Bước 3: Đăng nhận hệ thống và Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BCT

Bước 4: Theo dõi thư điện tử và nhận thông báo từ Bộ Công thương

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BCT

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử. Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận