Trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Một trong những điều kiện để cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đó hoặc người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Vậy việc xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nên bắt đầu từ đâu và cần chuẩn bị những gì? Để giải đáp cho những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý độc giả bài viết Trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tổ chức có đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Thực hiện theo mẫu số 01a được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Thực hiện theo mẫu số 01b được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Có dấu xác nhận của tổ chức đó);

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Thực hiện theo mẫu số 01a được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lê phí theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là 30.000 đồng/lần/người.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nộp bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp)

Lưu ý: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là các cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ cho các cơ quan quản lý nhà nước của ngành ở Trung ương và địa phương theo nguyên tắc cấp nào cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cấp đó có quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Bước 3: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân. Việc kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm được đánh giá bằng bộ câu hỏi kiến thực về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm (Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm).

- Nội dung kiến thức chuyên ngành (Tài liệu và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức chuyên ngành sẽ được các Bộ xây dựng, ban hành và trình bày cụ thể tùy theo từng lĩnh vực quản lý).

Bước 4: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành thì sẽ được đủ điều kiện cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự.

Trên đây là toàn bộ bài viết về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận