Vấn đề thu tiền dịch vụ từ người lao động

Luật Thành Đô nhận được thắc mắc từ một khách hàng với nội dung như sau: “Doanh nghiệp xuất khẩu lao động đi Nhật Bản được phép thu từ thực tập sinh các khoản thu nào? Hạn mức các khoản thu là bao nhiêu?” Để giải đáp vướng mắc liên quan đến về vấn đề thu tiền dịch vụ từ người lao động trên, Luật Thành Đô xin đưa ra giải đáp dưới đây.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định 38/2020/NĐ-CP 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Quyết định 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 05 năm 2010 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách tại quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ

- Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

II. VẤN ĐỀ THU TIỀN DỊCH VỤ TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động đi Nhật Bản được phép thu từ thực tập sinh các khoản thu bao gồm: Phí đào tạo ngoại ngữ; Phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết, phí dịch vụ…và các khoản thu khác. Cụ thể:

- Tiền học phí đào tạo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách tại quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của thủ tướng Chính phủ. Theo khoản 2 điều 1 Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH quy định đơn giá đào tạo tiếng Nhật cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật Bản thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động là 5.900.000 đồng/học viên/khóa (520 tiết).

- Phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết (Hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán nước tiếp nhận lao động …): 532.000 đồng/ thực tập sinh/khóa (74 tiết)

(Đơn giá trên là đơn giá tối đa cho đặt hàng đào tạo nghề 1 khóa học lao động xuất khẩu trong thời gian thí điểm theo chính sách quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các vật tư, nguyên liệu, công cụ trong đơn giá học nghề nêu trên thuộc diện tái sử dụng hoặc sử dụng nhiều lần phải xác định giá trị thu hồi và giảm trừ chi phí tương ứng đối với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cơ sở dạy nghề nhận hợp đồng đặt hàng từ khóa thứ 2 trở lên).

- Phí dịch vụ: Người lao động nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp không quá một tháng tiền lương (hoặc tiền trợ cấp tu nghiệp) theo hợp đồng cho một năm làm việc; riêng sỹ quan và thuyền viên làm việc trên tàu vận tải biển không quá một tháng rưỡi tiền lương theo hợp đồng cho một năm làm việc. Tổng mức tiền dịch vụ tối đa không quá ba tháng lương theo hợp đồng/người/hợp đồng;

Tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) để làm căn cứ xác định mức tiền dịch vụ là tiền lương cơ bản không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác. Riêng đối với sĩ quan, thuyền viên tàu vận tải biển, tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) để làm căn cứ xác định mức tiền dịch vụ là tiền lương bao gồm lương cơ bản và lương phép.

Mức tiền dịch vụ phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động

Doanh nghiệp thoả thuận với người lao động để thu tiền dịch vụ một lần trước khi người lao động xuất cảnh hoặc thu nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Công ty đảm bảo tất cả các khoản phí thu từ thực tập sinh (bao gồm cả chi phí ăn, ở, sinh hoạt….) không quá 3.600 USD/ người/ hợp đồng 3 năm và 1.200 USD/ người/ hợp đồng 1 năm. Các khoản thu theo quy định, công ty chỉ thu khi thực tập sinh đã được phía Nhật Bản cấp tư cách lưu trú và doanh nghiệp đã ký hợp đồng đưa thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản với thực tập sinh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận