Vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau như thế nào?

Đối với bất kỳ mô hình kinh doanh nào, đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào dù đang hoạt động hay mới thành lập thì vốn có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại trong hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp. Nó là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau như thế nào? Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về vốn như thế nào để xin cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động? Luật Thành Đô xin được giải đáp thông qua bài viết dưới đây.

I. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định pháp luật, vốn điều lệ và vốn pháp định được định nghĩa như sau:

Theo Luật doanh nghiệp 2020, “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Đối với vốn pháp định, loại vốn này không được quy định trong văn bản pháp luật hiện hành mà chỉ được ghi nhận trong văn bản pháp luật cũ đã hết hiệu lực là Luật doanh nghiệp 2005, qua đó có thể hiểu “Vốn pháp định là số vốn tối thiểu doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.”

II. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN ĐỂ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động thì cần đáp ứng điều kiện về vốn như sau: “Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư”

Theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, được quy định chi tiết tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP thì Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).

2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận