Danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp

Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp cần phải xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp do Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cấp phép.

Do các điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp khá là nghiêm ngặt và được quản lý một cách chặt chẽ nên các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hiện nay đang hoạt động cũng không nhiều. Theo thống kê, chỉ có 21 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp được cấp phép đang còn hoạt động.

Luật Thành Đô đã tổng hợp danh sách các doanh nghiệp này dưới đây.

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp

I. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP ĐANG HOẠT ĐỘNG

STT

Thông tin doanh nghiệp

Tình trạng

 1.  

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0312469527

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 047/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0312812021

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 007/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311580554

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 022/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309590643

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 027/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH GCOOP Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0108311850

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 03/CN-CT

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0106088300

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 025/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0302403742

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 014/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Best World Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0306435181

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 033/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0310061757

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 019/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0310424337

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 046/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311355044

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 016/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0102002359

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 009/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309069208

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 020/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Amway Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 3600817381

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 002/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0313122359

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 055/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0800480475

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 008/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309336968

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 061/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311114017

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 032/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311330402

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 021/QLCT-GCN

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Seacret

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0314591956

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 02/CN-CT

Đang hoạt động

 1.  

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0302934253

GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 01/CN-CT

Đang hoạt động

Chủ đề: Giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

1. Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp

2. Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp

4. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

5. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp

II. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp của Luật Thành Đô bao gồm:

Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

- Tư vấn về điều kiện bán hàng đa cấp, điều kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục ký quỹ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi có kết quả và hoàn tất quá trình xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận và trao doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp phép bán hàng đa cấp

Sau khi nhận và bàn giao giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp;

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết về hoạt động bán hàng đa cấp tại chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô để tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý và cấp phép bán hàng đa cấp. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết về thủ tục xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép bán hàng đa cấp, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và báo giá.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận