Điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm ngoại ngữ

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 600 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động. Và trên đà phát triển, các trung tâm ngoại ngữ ngày càng trở thành một loại hình được nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư yêu chuộng. Tuy nhiên, do hoạt động trong lĩnh vực đặc thù (liên quan đến giáo dục kiến thức, đạo đức cho con người) nên pháp luật quy định tương đối chặt chẽ về bộ máy nhân sự để vận hành trung tâm ngoại ngữ. Để Quý khách nắm rõ hơn các quy định pháp luật về giám đốc trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách bài viết Điều kiện của bộ máy nhân sự Trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp 2014;

2. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

3. Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

5. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

6. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

7. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

8. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CỦA BỘ MÁY NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Theo quy định của điều 5 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ gồm:

1. Giám đốc

2. Phó giám đốc (nếu có).

3. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Các hội đồng tư vấn (nếu có).

5. Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Có thể thấy, giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ là thành phần bắt buộc trong mỗi trung tâm ngoại ngữ; còn các bộ phận khác có thể có hoặc không phụ thuộc vào quy mô và định hướng phát triển của Trung tâm ngoại ngữ.

Dưới đây, Luật Thành Đô sẽ sơ lược một số nội dung pháp luật quy định liên quan đến từng thành phần của trung tâm ngoại ngữ để Quý khách tham khảo.

2.1. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Do giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của trung tâm ngoại ngữ nên Giám đốc trung tâm phải là người đáp ứng các tiêu chun sau:

(i) Có nhân thân tốt;

(ii) Có năng lực quản lý;

(iii) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

(iv) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ gồm:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

- Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

- Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

- Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm ngoại ngữ tổ chức và chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi trung tâm ngoại ngữ có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

- Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, liên hệ ngay với Luật Thành Đô để được cung cấp Dịch vụ xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ uy tín nhất.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2.2. Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm; có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học.

Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm với nhiệm kỳ tương ứng với nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ gồm:

- Giúp giám đốc trung tâm ngoại ngữ quản lý và Điều hành các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ theo phân công hoặc ủy quyền quản lý; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc trung tâm ngoại ngữ và giải quyết công việc do giám đốc trung tâm ngoại ngữ giao.

- Khi giải quyết công việc được giám đốc trung tâm ngoại ngữ giao, phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước giám đốc trung tâm ngoại ngữ và pháp luật về kết quả công việc được giao.

2.3. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Căn cứ vào quy mô và chương trình đào tạo, giám đốc trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trung tâm ngoại ngữ. Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc trung tâm ngoại ngữ quy định.

2.4. Các hội đồng tư vấn

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có thẩm quyền thành lập các hội đồng tư vấn đồng thời quy định chức năng, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của hội đồng tư vấn.

2.5. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức đoàn thể trong trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật, có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ.

Trên đây là toàn bộ tóm tắt và phân tích sơ lược quy định pháp luật quy định về điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm ngoại ngữ năm 2019. Nếu quý khách hàng cần tìm hiểu thêm các thông tin về trung tâm ngoại ngữ có thể tham khảo các bài viết tư vấn – phân tích của Luật Thành Đô tại chuyên mục Tư vấn giấy phép. Nếu có bất kỳ vướng mắc liên quan đến thủ tục Thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận