Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

     Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu. Kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thương nhân khi muốn lựa chọn một trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến xăng dầu: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất xăng dầu; phân phối xăng dầu; làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; làm đại lý bán lẻ xăng dầu; nhận quyền bán lẻ xăng dầu hay muốn mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều phải xin giấy chứng nhận, giấy xác nhận. Để tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014 TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2014/nđ-cp ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu);

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.

3.2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có đủ các điều kiện quy định.

3.3. Trình tự cấp giấy chứng nhận

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp một bộ hồ sơ (như trên) tới Sở Công Thương.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đ và hợp lệ Sở Công Thương có tch nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế của thương nhân.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, sau quá trình xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế. Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chú ý: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp

     Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Nếu còn gặp khó khăn hay có những thắc mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline: 0919089888 để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận