Phí xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài

Nhu cầu du học của học sinh/sinh viên ngày càng lớn, vì vậy đầu tư vào lĩnh vực tư vấn du học cũng là xu hướng của không ít nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng cần đáp ứng các điều kiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép tư vấn du học. Bên cạnh những vấn đề về hồ sơ và trình tự thủ tục, một trong những vấn đề doanh nghiệp vô cùng quan tâm chính là vấn đề phí xin giấy phép. Vậy, Nhà nước quy định như thế nào về vấn đề này đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài? Luật Thành Đô sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể nhất qua bài viết “Phí xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ        

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2.  Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

3. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

4. Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

6. Thông tư số 10/2014/TT-BGD ĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

7. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. PHÍ XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, chưa có quy định pháp luật nào quy định về vấn đề phí và lệ phí xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài. Do đó, để được cấp giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các điều kiện về hồ sơ và trình tự thủ tục, mà không cần phải nộp thêm bất kỳ khoản phí nào.

2.1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài xin giấy phép tư vấn du học cần đáp ứng điều kiện sau: Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần nộp hồ sơ xin giấy phép bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

(2) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(3) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

2.3. Trình tự thủ tục xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tiến hành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học qua hình thức gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện về nhân sự trung tâm tư vấn du học

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép tư vấn du học

III. PHÍ XIN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hoạt động, khi có các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung.

Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trình tự thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học mới.

Hiện nay, không có quy định pháp luật nào quy định về phí xin điều chỉnh, bổ sung giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài, do đó doanh nghiệp có vốn nước ngoài không phải đóng bất kỳ một khoản phí, lệ phí nhà nước nào cho việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép tư vấn du học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận