Thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư và đăng tải trên cổng thông tin

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Nhà ở 2014;

- Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD;

- Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây:

- Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;

- Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường;

- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư;

III. HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện theo quy định phải gửi hồ sơ đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng. Hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị đăng tải công khai thông tin về đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin điện tử.

Văn bản phải có số văn bản; họ tên, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ, số điện thoại để liên lạc của đơn vị vận hành. Đơn vị có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;

(2) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(3) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ bao gồm kỹ thuật; bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường;

(4) Danh sách cán bộ của các phòng, bộ phận chuyên môn bao gồm kỹ thuật; bảo vệ; an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường;

(5) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị;

IV. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

4.1. Nội dung dịch vụ xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư cho các doanh nghiệp hoạt động quản lý nhà chung cư, quản lý bất động sản tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư của Luật Thành Đô bao gồm:Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư- Tư vấn về điều kiện của doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;- Tư vấn về điều kiện của nhân sự, phân chia phòng, ban chuyên môn của doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;- Tư vấn về mẫu hợp đồng quản lý và vận hành nhà chung cư;- Tư vấn và tìm, giới thiệu các đơn vị đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự của doanh nghiệp đi tham gia học, sát hạch cấp chứng chỉ chuyên môn về quản lý và vận hành nhà chung cư;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh quản lý vận hành nhà chung cư, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư cho doanh nghiệp;Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơSau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có).Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý và vận hành nhà chung cưSau khi có kết quả và hoàn tất quá trình xin cấp giấy phép hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận kết quả là Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý và vận hành nhà chung cư;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp phép quản lý vận hành nhà chung cư

Sau khi nhận và bàn giao Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý và vận hành nhà chung cư, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép;

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục chuyển nhượng nhà chung cư

Thủ tục chuyển nhượng nhà chung cư

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận

immettiSy

immettiSy - 10/16/2022 17:07:31

Гў But if you go to gamble, you may want to have her with you lasix injection Reyes YlDCJFsbbJ 6 17 2022

Bình luận