Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng

Các công ty được thành lập và đi vào hoạt động sẽ cần có những giao dịch tài chính, các giao dịch tài chính sẽ có thể và cần phải thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng, do vậy cần có số tài khoản riêng của công ty. Mỗi công ty sẽ có một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng riêng của công ty mình để thực hiện giao dịch trong quá trình kinh doanh. Khi sử dụng số tài khoản ngân hàng trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải đồng thời thông báo số tài khoản đó lên cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể là phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Việc thông báo số tài khoản ngân hàng lên cơ quan đăng ký kinh doanh là thủ tục cần được tiến hành ngay khi mở tài khoản ngân hàng, tuy nhiên, các doanh nghiệp lại chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc thông báo số tài khoản ngân hàng, cũng như trình tự, thủ tục thực hiện.

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp và cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng” để Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,

4. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

5. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng cũng là một thủ tục đăng ký kinh doanh khá đơn giản, trình tự thủ tục tương tự như các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác.

1. Trình tự thực hiện

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

- Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Sau khi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang giấy biên nhận lên Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

3. Thành phần hồ sơ

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

- Văn bản ủy quyền: Đối với các doanh nghiệp mà người đại điện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty.

- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

            Lưu ý: Khi làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty, doanh nghiệp cần lưu ý kiểm tra về thông tin thuế, thông tin về số điện thoại, cập nhật ngành nghề kinh doanh. Trong trường hợp chưa có số điện thoại, hoặc số điện thoại theo đầu số cũ, doanh nghiệp cần bổ sung thêm hoặc cập nhật lại số điện thoại vào thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ngành nghề kinh doanh chưa được cập nhật thì cần cập nhật lại ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

*Trường hợp cần bổ sung số điện thoại hoặc cập nhật ngành nghề kinh doanh, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

 - Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

- Văn bản ủy quyền: Đối với các doanh nghiệp mà người đại điện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty.

- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

4. Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn đầu tư bằng tài sản

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Luật Thành Đô

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, luôn cập nhật kịp thời những quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ đăng ký kinh doanh nói chung và thay đổi đăng ký kinh doanh nói riêng luôn được Luật Thành Đô chú trọng và đem đến cho Quý khách hàng sự an tâm và tin tưởng.

Đối với dịch thay đổi đăng ký kinh doanh (thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty), Luật Thành Đô cung cấp cho Quý doanh nghiệp gói dịch vụ trọn gói:

- Tư vấn doanh nghiệp về các quy định mới nhất của pháp luật liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh

- Tư vấn về điều kiện, thời gian, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Tiến hành soạn thảo hồ sơ, thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng

- Nộp hồ sơ thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty lên Phòng đăng ký kinh doanh theo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

- Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và kết quả của hồ sơ thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty

- Nhận kết quả về thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty

- Hỗ trợ và tư vấn các thủ tục của doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận