Thủ tục xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện các quyền phân phối bán lẻ hàng hoá tại Việt Nam cần xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi đã có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và các cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi nhưng không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

- Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Đối với Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

- Ngoài đáp ứng các điều kiện trên đây, Quý doanh nghiệp cần phải đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế như sau:

+ Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

+ Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

+ Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

+ Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

+ Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:

+ Tạo việc làm cho lao động trong nước;

+ Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;

+ Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;

+ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

3.1. Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

(2) Bản giải trình của doanh nghiệp, trong đó có nội dung:

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

- Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

- Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

(3) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

(4) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

(5) Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT về các nội dung:

- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý;

Số lượng hồ sơ: Tuỳ theo nhu cầu Quý doanh nghiệp cần xin cấp phép, chúng tôi sẽ thông báo số lượng hồ sơ Quý khách hàng cần chuẩn bị theo quy định;

3.2. Thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

- Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Ngoài ra, Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trong một số trường hợp kinh doanh hàng hoá cần xin ý kiến trước khi cấp phép theo quy định của pháp luật;

IV. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ - LUẬT THÀNH ĐÔ

4.1. Nội dung công việc thực hiện

(1) Tư vấn doanh nghiệp về các điều kiện được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, các trường hợp được cấp Giấy phép đối với lĩnh vực mà quý khách hàng kinh doanh tại Việt Nam;

(2) Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết đáp ứng các quy định pháp luật để xây dựng hồ sơ;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ;

(6) Tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị bản giải trình cần thiết trong trường hợp yêu cầu doanh nghiệp phải giải trình khi xin cấp phép;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định cơ sở theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận