Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Công ty Luật Thành Đô xin cung cấp đến bạn đọc bài viết về Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo, đồng thời cũng sẽ liên tục cập nhật những thay đổi mới nhất liên quan đến thủ tục này.

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Quảng cáo năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

2.1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông thường

- Sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ quảng cáo không thuộc đối tượng bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật mà Luật Thành Đô sẽ cung cấp tại mục 2.3 của bài viết này;

- Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định;

- Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

2.2. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường. Bao gồm thuốc (được phép quảng cáo); mỹ phẩm; hoá chất; sữa; thực phẩm và phụ gia thực phẩm; dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y, vật tư thú y; phân bón, chế phẩm sinh học. Khi quảng cáo những sản phẩm này, bên cạnh những điều kiện chung đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông thường thì những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt còn phải đáp ứng các điều kiện đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể nêu trên.

2.3. Các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bị cấm quảng cáo

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật quảng cáo năm 2012 thì các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sau đây bị cấm quảng cáo:

- Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Thuốc lá;

- Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;

- Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;

- Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;

- Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;

- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;

- Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế;

III. TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Quảng cáo được truyền tải tới công chúng bằng các hình thức khác nhau. Trước khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép quảng cáo, cá nhân, tổ chức phải xác định hình thức quảng cáo. Có những hình thức cần phải xin phép trước khi thực hiện quảng cáo.

3.1. Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo trên báo nói, báo hình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản;

(3) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

Bước 2: Trình tự xin cấp giấy phép quảng cáo trên báo nói, báo hình

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Gửi giấy phép quảng cáo trên báo nói, báo hình

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý.

3.2. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn gồm:

(1) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;

(3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo;

(4) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

(5) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo (Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức);

(6) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

(7) Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

(8) Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng;

Bước 2: Đồng ý việc thực hiện quảng cáo

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, dựa vào sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn hướng đến trong nội dung quảng cáo sẽ có những loại giấy phép riêng biệt ở mỗi ban ngành quản lý sản phẩm dịch vụ đó.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo. Nếu còn gặp khó khăn hay có những vướng mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline 0919 089 888 gặp luật sư Lâm Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận