Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam

Theo Luật đầu tư năm 2014, có bốn hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức PPP; Đầu tư theo hợp đồng BCC. Tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất. Mỗi một hình thức đầu tư đều có những đặc điểm, điều kiện cũng như trình tự khác nhau. Luật Thành Đô xin được trình bày nội dung các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để Quý khách hàng tìm hiểu có thể nắm được.

Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam

I. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ

 

Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Giống nhau

- Là hình thức đầu tư trực tiếp;

- Nhà đầu tư thành lập một tổ chức kinh tế mới (Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty Hợp danh);

- Trước khi thành lập nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên phải có dự án đầu tư, thưc hiện thủ tục xin cấp GIấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014;

Khác nhau

- Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài: 100%;

- Tỷ lê sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài: Trên 0% và nhỏ hơn 100%

- Ngành nghề kinh doanh không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp;

- Áp dụng bắt buộc đối với ngành nghề kinh doanh có hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn;

Ví dụ: Ngành dich vụ quảng cáo bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với một công ty quảng cáo ở Việt Nam.

- Nhà đầu tư: cá nhân, tổ chức nước ngoài

- Nhà đầu tư: Cá nhân, tổ chức nước ngoài; Cá nhân, tổ chức Việt Nam;

II. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Nhà đầu tư nước ngoài Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế có thể thực hiện theo hai hình thức:

(1) Đầu tư gián tiếp bằng việc mua cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư;

(2) Đầu tư trực tiếp bằng việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế tại Việt Nam và nhà đầu tư có tham gia quản lý hoạt động đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp.

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp này có thể dẫn tới việc hình thành Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc dẫn tới việc hình thành Công ty 100% vốn nước ngoài.

Nhà đầu tư khi đầu tư bằng hình thức này cần phải tuân thủ các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ giống như hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế không thuộc diện xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 2 điều 37 Luật đầu tư 2014.

Xem thêm: Một số khái niệm về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

III. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG PPP

Hợp đồng PPP là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư. Đây là hình thức hợp tác đầu tư nhằm cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân nên đòi hỏi trình tự, thủ tục phức tạp. Cơ quan nhà nước sẽ công bố dự án đầu tư và lựa chọn các nhà thầu có chất lượng. Đối với các dự án do nhà đầu tư đề xuất thì Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp cùng với sở ban ngành phối hợp xem xét, thẩm định hồ sơ dự án để quyết định chủ trương đầu tư. Nếu dự án đạt yêu cầu sẽ được công bố và tiến hành ký kết hợp đông.

Tham khảo: Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

IV. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BCC

BCC là hình thức đầu tư được ký kết giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân mới. Ưu điểm của hình thức này là giúp các nhà đầu tư tiến hành hoạt động đầu tư được nhanh chóng mà không mất thời, vốn để thành lập và quản lý một pháp nhân mới.

Hợp đồng BCC có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện Thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam do Luật Thành Đô tổng hợp lại dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách hàng cần tư vấn thêm chi tiết về Hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam có thể liên hệ tới hotline của Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Điện thoại: 0982 976 486 - 0914 315 886
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 6680 6683 - (024) 3789 8686

Bình luận