Chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Với chính sách phát triển nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, đầu tư nước ngoài trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong bài viết này, Luật Thành Đô xin đưa ra và làm rõ các quy định liên quan đến “Chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Hình thức hỗ trợ đầu tư

Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

Thứ hai, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

Thứ ba, hỗ trợ tín dụng;

Thứ tư, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

Thứ năm, hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

Thứ sáu, hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

Thứ bảy, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

2.2. Đối tượng được hỗ trợ đầu tư

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác.

2.3. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng thuộc khu kinh tế. Chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ hai, nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2.4. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đối tượng áp dụng hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm:

Thứ nhất, Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Thứ hai, Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý: Hỗ trợ đầu tư đặc biệt không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành;

- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận