Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

Một trong những nội dung của điều chỉnh dự án đầu tư là chuyển nhượng dự án đầu tư. Trong đó nhà đầu tư có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong bài viết này, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước.

Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm các bài viết:

>> Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

>> Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

>> Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

II. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ THUÊ ĐẤT CỦA NHÀ NƯỚC

2.1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước;

(3) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước;

(4) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(6) Bản sao Hợp đồng BCC (trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

(7) Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/ bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của Nhà nước

Theo quy định tại Luật đầu tư năm 2020, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đối với những dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất. Do vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của Nhà nước, thẩm quyền giải quyết hồ sơ cũng thuộc về các cơ quan đó.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án sẽ được thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của Nhà nước nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của Nhà nước là 55 ngày làm việc kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước là 48 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án có thuê đất của nhà nước làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất nhà nước thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tương tự như trường hợp trên.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chuyển nhượng dự án sẽ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà Nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Thủ tục này được thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền

Lưu ý: Trong hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư, văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ là: trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước.

Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô để được hướng dẫn chi tiết 0919 089 888.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận