Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Trong một số trường hợp, nhà đầu tư nhận thấy dự án đầu tư của mình cần được chia tách để hoạt động hiệu quả hơn, nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục chia tách dự án đầu tư nộp lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tuy nhiên việc chia tách dự án đầu tư để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cần đáp ứng các quy định về điều kiện trước khi tiến hành nộp hồ sơ. Để làm rõ vấn đề này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết “Điều kiện chia tách dự án đầu tư”.

Điều kiện chia tách dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các bài viết có liên quan:

>> Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

>> Thủ tục chia tách dự án đầu tư

>> Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới

II. ĐIỀU KIỆN CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Nhà đầu tư được quyền chia tách dự án đầu tư khi đáp ứng các điều kiện chia tách dự án đầu tư sau:

(1) Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

(2) Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

III. HÌNH THỨC CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư thực hiện chia tách dự án đầu tư theo các hình thức sau:

(1) Chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó thành hai hoặc một số dự án;

(2) Sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó.

- Nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức chia tách dự án đầu tư khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Sau khi đáp ứng đủ điều kiện chia tách dự án đầu tư và lựa chọn được hình thức thực hiện việc chia tách dự án đầu tư, nhà đầu tư tiến hành hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục chia tách dự án đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

IV. HỒ SƠ CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư);

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia tách dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc chia tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(4) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(6) Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(7) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc chia tách dự án đầu tư (nếu có);

(8) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục chia tách dự án đầu tư.

4.2. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chia tách dự án đầu tư làm thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 (1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(3) Các tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi;

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(6) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Điều kiện chia tách dự án đầu tư. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận