Điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm tư vấn du học

Nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và trung tâm tư vấn du học nói riêng. Tính năng động, sáng tạo và năng lực của nhân sự đang ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, ngoài yếu tố con người thì việc xây dựng bộ máy nhân sự tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật là hết sức cần thiết. Nhận biết được điều đó, Luật Thành Đô xin gửi tới Quý bạn đọc bài viết Điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm tư vấn du học.

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

- Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. BỘ MÁY NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Hiện nay, pháp luật Việt Nam về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không có nội dung quy định cụ thể về bộ máy nhân sự của trung tâm tư vấn du học mà chỉ quy định một cách chung chung về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

“Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Theo đó, để hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, trung tâm tư vấn du học phải có ít nhất một nhân viên trong đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và nghiệp vụ. Cụ thể là:

(i) có trình độ đại học trở lên;

(ii) có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

Ví dụ đối với nhân viên của trung tâm tư vấn du học có năng lực sử dụng tiếng anh thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở lên (Đạt các trình độ B2, C1, C2…), đối với tiếng Nhật là từ N3 trở lên (Đạt các trình độ N3, N2, N1…). Đối với các ngôn ngữ khác, tuỳ theo từng loại ngôn ngữ mà có quy định quy đổi bậc 4/6 khác nhau. Về việc quy đổi ngoại ngữ khi xin giấy phép trung tâm tư vấn du học, Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 0919 089 888 để có thể được tư vấn liên quan đến việc quy đổi bậc ngoại ngữ đáp ứng quy định của pháp luật.

(iii) có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Như vậy, có thể thấy rằng pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không điều chỉnh chi tiết đến quy mô bộ máy nhân sự của trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cũng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi kiến nghị đến những doanh nghiệp đang và sẽ có nhu cầu xin giấy phép hoạt động phương án tổ chức bộ máy như sau:

2.1. Người đứng đầu trung tâm – Giám đốc trung tâm tư vấn du học

Giám đốc trung tâm là người phụ trách chung và toàn bộ hoạt động của trung tâm tư vấn du học; do đó doanh nghiệp nên cân nhắc trong việc lựa chọn người đứng đầu cho phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh. Không có quy định pháp luật yêu cầu năng lực của Giám đốc trung tâm tư vấn du học tuy nhiên trên thực tế và để đảm bảo quá trình hoạt động tư vấn du học thì Giám đốc trung tâm tư vấn du học cũng nên đáp ứng đủ các điều kiện như nhân viên trực tiếp tư vấn du học để nắm bắt quy trình cũng như kỹ năng tư vấn du học của trung tâm.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

2.2. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học của trung tâm tư vấn du học

Pháp luật hiện hành chỉ quy định khi thành lập trung tâm tư vấn du học và xin cấp phép thành lập trung tâm tư vấn du học chỉ quy định trung tâm tư vấn du học phải luôn đáp ứng có ít nhất 01 nhân viên trực tiếp tư vấn du học; Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ nhân viên nên thực hiện phù hợp với quy mô hoạt động và phương án kinh doanh của doanh nghiệp, Quý khách hàng luôn luôn tuyển chọn ít nhất từ 2-3 nhân viên trực tiếp tư vấn để có thể đảm bảo quy mô hoạt động, cũng như đảm bảo luôn có ít nhất 01 nhân viên trực tiếp tư vấn khi có sự thay đổi nhân sự của trung tâm tư vấn du học.

Ví dụ, số lượng du học sinh dự kiến tư vấn và đưa đi học tập ở nước ngoài là 100 học viên trong vòng 6 tháng kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động thì số lượng nhân viên trực tiếp tư vấn khoảng 2 – 3 nhân sự. Ngoài ra, còn cần có các bộ phận nghiệp vụ khác để hỗ trợ cho hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

2.3. Bộ phận marketing – Phụ trách truyền thông và tìm kiếm khách hàng của trung tâm tư vấn du học

Để đạt hiệu quả trong công tác truyền thông và hiệu quả kinh doanh của trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp cần có bộ phận tìm kiếm nguồn khách hàng mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Bộ phận marketing cũng là một trong các bộ phận quan trọng của trung tâm tư vấn du học, nó giúp truyền tải trung tâm tư vấn du học tới các du học sinh một cách nhanh nhất. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về bộ phận marketing của trung tâm tư vấn du học tuy nhiên để đảm bảo chất lượng của nhân sự trung tâm tư vấn du học thì Quý khách hàng cũng cần tuyển dụng đội ngũ truyền thông có năng lực và trình độ để đáp ứng được nhu cầu hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

2.4. Bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh xuất cảnh

Nhân sự của bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh có nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở liên kết trong và ngoài nước để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến trung tâm tư vấn du học và du học sinh trong quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài để quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du học sinh trong thời gian học tập ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học nên chưa có thể tổ chức bộ máy nhân sự trung tâm tư vấn du học vững mạnh thì một số vị trí có thể kiêm nhiệm như nhân viên marketing kiêm theo dõi và quản lý du học sinh.

Ngoài ra, có một số vấn đề lưu ý khi cung cấp danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học của trung tâm tư vấn du học cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thì doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại trung tâm tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trên đây là nội dung tư vấn về Các điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm tư vấn du học năm 2019 mới nhất theo quy định của pháp luật mà Luật Thành Đô đã tổng hợp và phân tích quy định của pháp luật để thông tin đến Quý khách hàng. Nếu cần tìm hiểu thêm các bài viết về Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học Quý khách hàng có thể tham khảo tại chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận