Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

Khi công ty có vốn nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy điều kiện đó được quy định như thế nào? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài.

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

 - Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

Khi công ty có vốn nước ngoài muốn thực hiện dự án đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Thứ nhất, đáp ứng điều kiện của các ngành nghề kinh doanh như:

+ Công ty có vốn nước ngoài không được kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại điều 6 Luật đầu tư năm 2020;

+ Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thứ hai, trước khi thực hiện dự án đầu tư nhà đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.2.1. Danh mục hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư, trong đó bao gồm các nội dung như sau:

- Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện;

- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

- Nhu cầu về lao động, đề xuất của nhà đầu tư về hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nếu pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.2.2. Trình tự thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

- Đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ: Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận