Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư?

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục nhằm khắc phục những lỗi sai khác trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư so với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được xét duyệt. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm rõ được những trường hợp nào thì cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này.

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bạn đọc và các nhà đầu tư nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề “Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư”.

Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu t

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Cùng chuyên mục:

>> Xin giấy phép đầu tư cho công ty nước ngoài

>> Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

>> Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. KHI NÀO CẦN HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ?

- Khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Trường hợp này nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư cho chính xác.

- Khi nhận thấy thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, nhà đầu tư đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư cho chính xác.

III. THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.I.18 quy định tại Phụ lục A Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT; Trong đó nêu rõ: Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp là gì? Nay đăng ký sửa thành gì? và: Lý do hiệu đính;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp;

- Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết thay mình thì người làm thủ tục thay phải có một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư về việc hỗ trợ thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư.

3.2. Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại mục 3.1 và nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ và trả kết quả.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét hồ sơ, tiến hành hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trả kết quả cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Nhà đầu tư phải nộp lại bản gốc tất các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp cho Cơ quan đăng ký đầu tư khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư đã hiệu đính.

Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

3.3. Cơ quan có thẩm quyền hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

- Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3.4. Lệ phí

Căn cứ theo quy định hiện nay, thủ tục hiệu đính không tin trên giấy chứng nhận đầu tư không phải nộp lệ phí nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà phát hiện ra có sự sai lệch so với hồ sơ đề nghị cấp phép đã được phê duyệt thì nhanh chóng gửi hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin theo tư vấn tại bài viết này cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp cần tư vấn hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục trọn gói, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô qua số hotline 0919 089 888 để được hỗ trợ một cách chu đáo nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận