Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tên dự án đầu tư và địa điểm thực hiện dự án đầu tư đều là các nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, khi có sự điều chỉnh các thông tin này, nhà đầu tư cần tiến hành các thủ tục để điều chỉnh lên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô trân trọng gửi đến quý khách hàng bài viết Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều chỉnh tên dự án đầu tư là thủ tục không phải xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên thủ tục điều chỉnh tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư lại là thủ tục phải xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư. Do đó khi thực hiện đồng thời hai thủ tục này, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 2: Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành theo trình tự như sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Đối với nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư; Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự).

(5) Hồ sơ pháp lý về địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(7) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(8) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

2.2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký đầu tư:

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý KCN hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

2.3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư

Sau khi cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc yêu cầu sửa đổi/bổ sung hồ sơ. Thời gian xem xét hồ sơ được tính như sau:

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2.4. Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư.

2.5. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận kết quả điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và thông báo tới cơ quan thuế quản lý về thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư.

- Với trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh và địa điểm hoạt động dự án cùng tỉnh thì công ty không cần làm thủ tục chốt thuế do công ty có vốn nước ngoài là Cục thuế tỉnh/thành phố quản lý.

- Với trường hợp chuyển địa điểm khác tỉnh/thành phố thì cần làm thủ tục chốt thuế trước khi thay đổi địa điểm.

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận