Hướng dẫn thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Ngày nay trong xu thế hội nhập và công nghiệp hoá, Việt Nam trở thành một đối tác và điểm đến đầu tư của nhiều đối tác nước ngoài trên thế giới. Để quá trình hợp tác trở nên chuyên nghiệp hơn cũng đòi hỏi công dân Việt Nam có những trình độ ngoại ngữ tốt để phù hợp với công việc, giao tiếp. Vô hình chung đã hình thành ra một thị trường đào tạo ngoại ngữ vô cùng tiềm năng dành cho các nhà đầu tư với mong muốn đào tạo những công dân có năng lực để làm phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, nhiều doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn và mong muốn Luật Thành Đô tư vấn về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Chính vì vậy, Luật Thành Đô đã tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật và gửi tới Quý khách hàng, Quý độc giả bài viết Hướng dẫn thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2019 để tham khảo trong quá trình xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

+ Có nhân thân tốt;

+ Có năng lực quản lý;

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

+ Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc.

Lưu ý: Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

Xem thêm: Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2.2. Điều kiện của giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên) đáp ứng các điều kiện sau:

- Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

- Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Xem thêm: Điều kiện của bộ máy nhân sự trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2.3. Điều kiện cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT không quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, theo tinh thần của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018, quy định về cơ sở vật chất như sau:

+ Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;

+ Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

+ Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

III. TRÌNH TỰ XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trên thực tế, trường hợp cá nhân thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ rất hi hữu, hay nói cách khác, việc chỉ một cá nhân đứng ra thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng sẽ gây khó khăn về quy mô hoạt động của trung tâm; chính vì vậy, trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đến Quý khách quy trình xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ đối với doanh nghiệp. Trường hợp bạn đọc muốn thông tin về thủ tục thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi sẽ tư vấn trong phạm vi viết khác.

Bước 1: Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề: “Giáo dục khác chưa được phần vào đâu”, chi tiết: “Đào tạo ngoại ngữ”, có Mã ngành 8559;

Trong trường hợp đã có doanh nghiệp nhưng chưa có ngành nghề này, doanh nghiệp phải thực hiện việc bổ sung ngành nghề trước khi ra quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ;

Bước 2: Người đại diện/người có thẩm quyền của doanh nghiệp ban hành quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ bằng văn bản; sau đó chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 4: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 5: Nhận kết quả là giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Trường hợp đồng ý cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì doanh nghiệp sẽ nhận kết quả là văn bản thông báo có nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

IV. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện nay bao gồm:

(1) Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học;

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

(3) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

(4) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(5) Nội quy hoạt động của trung tâm;

(6) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của trung tâm ngoại ngữ, bao gồm: văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo;

(7) Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà;

(8) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

(9) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;

(10) Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân.

(11) Các quy định về học phí, lệ phí;

(12) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: 05 ngày làm việc

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định trung tâm ngoại ngữ;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố.

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2019

V. TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luật Thành Đô, hoặc khi Quý khách hàng tự thực hiện xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thì ngoài hồ sơ mà Luật Thành Đô đã tổng hợp theo quy định của pháp luật, trên thực tế khi đứng ra xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quý khách hàng cần phải chuẩn bị, bổ sung thêm các giấy tờ sau vào hồ sơ:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Luật Thành Đô hỗ trợ soạn thảo văn bản để khách hàng xin xác nhận.

(3) Hồ sơ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học:

+ Bằng tốt nghiệp đại học cụ thể: (i) Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc (ii) Bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Xác nhận kinh nghiệm của Giám đốc trung tâm đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

+ Sơ yếu lý lịch người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của UBND xã, phường;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm hoặc Hợp đồng cho thuê địa điểm trung tâm từ 05 năm trở lên (có công chứng);

+ Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ (Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bằng, chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương….);

+ Các thỏa thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài có chứng thực (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự thành lập và xin cấp phép hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ năm 2019 mà Luật Thành Đô đã tổng hợp và phân tích các quy định của pháp luật. Nếu cần tìm hiểu thêm về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý khách hàng có thể tham khảo chuyên mục Tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô hoặc liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận