Hồ sơ thủ tục đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều lý do dẫn đến việc doanh nghiệp cung ứng nguồn lao động đi làm việc tại nước ngoài phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp…vv. Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc phải cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động. Thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động tương đối phức tạp đối với những người không có kinh nghiệm thực hiện thủ tục hành chính. Nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết Thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động.

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5. Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”;

6. Quyết định số 1012/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý lao động ngoài nước;

7. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các bài viết cùng chủ đề: Giấy phép xuất khẩu lao động

1. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

2. Giấy phép xuất khẩu lao động

3. Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

4. Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

2.1. Điều kiện để được cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động

Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp được cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng. Vốn pháp định được chứng minh qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, vốn điều lệ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải lớn hơn 5 tỷ đồng.

- Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-  Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

- Có tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

2.2. Hồ sơ cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động

Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khoản 3 mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, thành phần hồ sơ cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động bao gồm những tài liệu sau:

a.  Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH;

b. Giấy phép xuất khẩu lao động đã được cấp;

c. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại;

d. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

d. Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

e. Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

g. Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

h. Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

3.3. Thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động

Thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, thủ tục cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đổi Giấy phép xuất khẩu lao động đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép xuất lao động của doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo trả lời bằng văn bản để doanh nghiệp biết.

Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp không cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đù và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc cấp đổi Giấy phép xuất khẩu lao động. Mọi thắc mắc có liên quan đến việc cấp giấy phép xuất khẩu lao động xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận