HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 01

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm, Luật Thành Đô tự hào là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho khách hàng trên toàn quốc. Đến với Luật Thành Đô, khách hàng sẽ được cung cấp: Dịch vụ xin Phiếu lý lịch tư pháp thông thường và Dịch vụ xin Phiếu lý lịch tư pháp nhanh (thời hạn làm nhanh nhất chỉ trong vòng 1 ngày làm việc). Theo quy định của pháp luật hiện nay, Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm hai loại: Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cấp cho các cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam) và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; Phiếu lý lịch tư pháp số 02 cấp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Để Quý khách hàng nắm được sơ bộ về quy trình, thủ tục làm Phiếu lý lịch tư pháp, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết: “Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01” để Quý khách hàng tham khảo.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12;

2. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp;

3. Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

4. Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp;

5. Thông tư số 16/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Khi có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Quý khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện các nội dung sau:

1. Hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp áp dụng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP, trong đó: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP áp dụng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP áp dụng cho các trường hợp ủy quyền và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch);

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người thực hiện thủ tục phải nộp thêm văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

(Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền)

2. Số lượng: 02 bộ

3. Cách thức nộp hồ sơ

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục này nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người được cấp thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người được cấp tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người được cấp cư trú trước khi xuất cảnh.

- Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

- Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người được cấp cư trú; trường hợp người được cấp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

5. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

- Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

- Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

6. Từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;

- Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không được sự ủy quyền hợp pháp của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ thông báo cho người yêu cầu cấp bằng văn bản trong đó có nêu rõ lý do từ chối cấp.

7. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân hoặc người nhận ủy quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp được kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày.

8. Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người;

- Riêng đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ), Phí cấp phiếu lý lịch tư pháp là 100.000 đồng/lần/người).

- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

- Hiện nay, pháp luật có quy định một số đối tượng thuộc diện miễn nộp phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

+ Trẻ em;

+ Người cao tuổi;

+ Người khuyết tật;

+Người thuộc diện hộ nghèo;

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu.

9. Mẫu Phiếu lý lịch lý tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 01 được cấp theo biểu mẫu số 06/2013/TT-LLTP quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTP.

Trên đây là toàn bộ thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật Thành Đô rất vui khi được tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc có liên quan và luôn sẵn sàng trở thành người đồng hành của Quý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cũng như rất nhiều thủ tục pháp lý khác.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 01

Liên quan đến thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp, các dịch vụ mà Luật Thành Đô cung cấp bao gồm:

1. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo và chuẩn bị Hồ sơ, Quý khách tự liên hệ nộp và xử lý hồ sơ

Với dịch vụ này, Luật Thành Đô thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn và giải đáp các vướng mắc của Quý khách hàng về thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bàn giao hồ sơ cho Khách hàng, hướng dẫn khách hàng ký hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Nếu có);

- Phối hợp với khách hàng trong quá trình xin Phiếu lý lịch tư pháp.

Phí dịch vụ: Quý khách vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để có giá dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất.

2. Dịch vụ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trọn gói

Với loại dịch vụ này, Luật Thành Đô sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Quý khách (từ khâu thu thập thông tin, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng).

Với dịch vụ này, Luật Thành Đô thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn và giải đáp các vướng mắc của Quý khách hàng thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Trực tiếp nộp hồ sơ và liên hệ xử lý, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp để đạt hiệu quả công việc;

- Nhận và bàn giao Phiếu lý lịch tư pháp cho khách hàng;

Tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng, Luật Thành Đô cung cấp nhiều gói dịch vụ tương đương với các thời hạn hoàn thành dịch vụ khác nhau. Trường hợp Quý khách cần có Phiếu lý lịch tư pháp gấp để phục vụ công việc, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ làm Phiếu lý lịch tư pháp nhanh của Luật Thành Đô, trong đó gói dịch vụ nhanh nhất là 1 ngày làm việc.

Phí dịch vụ trọn gói: Quý khách vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để có giá dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất.

3. Dịch vụ tư vấn miễn phí

Khi Quý khách hàng có nhu cầu tự thực hiện thủ tục xin Phiếu lý lịch tư pháp, Luật Thành Đô sẵn sàng tư vấn hoàn toàn miễn phí, có thể hỗ trợ và phối hợp với khách hàng trong quá trình làm thủ tục, bao gồm:

- Hướng dẫn nội dung và các trường hợp cần sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp;

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ cần chuẩn bị;

- Cách thức tiến hành…

Trân trọng./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: P409, Tòa nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Văn phòng: Khu B3, L03 Shop House 24h, Đường Tố Hữu, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 6681 7203                    Fax: 024 6681 7203

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận