Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động theo nghị định 38/2020/NĐ-CP

Vấn đề lựa chọn Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp dịch vụ. Bởi lẽ, người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động hay “Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động” là người trực tiếp lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Có thể nói sự phát triển phồn thịnh của doanh nghiệp dịch vụ phần lớn phụ thuộc vào người lãnh đạo.

Chính bởi tầm quan trọng cũng như tính ràng buộc trách nhiệm đối với Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động mà các quy định của pháp luật rất chú trọng trong việc điều chỉnh đối tượng này. Điều này không chỉ được thể hiện trong Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 (Sau đây gọi tắt là “Luật hiện hành”) mà còn được làm rõ hơn trong các quy định của Dự thảo sửa đổi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Sau đây gọi tắt là “Dự thảo Luật”).

Vì vậy, trong nội dung bài viết Tiêu chuẩn của Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động theo dự thảo luật mới, Luật Thành Đô sẽ tư vấn để các doanh nghiệp có định hướng trong tuyển chọn hoặc thay đổi Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động cho phù hợp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tiêu chuẩn đối với Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động như sau:

(1) Có trình độ từ đại học trở lên;

(2) Có lý lịch rõ ràng;

(3) Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(4) Không phải là người đang bị xử lý hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoặc là người đã giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại những doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

So với quy định của pháp luật hiện hành thì Dự thảo Luật đã mở rộng và đòi hỏi tiêu chuẩn của Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động cao hơn, khắt khe hơn; cụ thể như sau:

(1) Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và là công dân Việt Nam.

(2) Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động phải có trình độ từ đại học trở lên.

(3) Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động phải không có án tích về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

(4) Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động phải không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(5) Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm. 

Như vậy, có thể thấy rằng: So với quy định hiện tại trong Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 thì các điều kiện đối với Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động trong Dự thảo Luật thể hiện sự đòi hỏi cao hơn nhiều về các tiêu chí:

(i) Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và là công dân Việt Nam;

(ii) Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động hoặc dịch vụ việc làm (đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm hơn so với Luật hiện hành yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm).    

Việc nắm bắt được thông tin về sự thay đổi trong các tiêu chuẩn của Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ xin cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động trong tương lại. 

Thứ nhất, đối với những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thi hành.  

Việc nắm bắt được các tiêu chuẩn mới đối với Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động có ý nghĩa vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động bởi lẽ khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thì Giấy phép được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ theo Luật hiện hành sẽ hết hiệu lực và khi đó doanh nghiệp sẽ cần phải rà soát lại và làm thủ tục xin cấp giấy phép mới.

Thứ hai, đối với những doanh nghiệp đang làm thủ tục xin cấp phép trước khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Những doanh nghiệp thuộc trường hợp này sẽ phải bổ sung, rà soát và điều chỉnh lại các nội dung cho phù hợp sau khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Thứ ba, đối với những doanh nghiệp sẽ làm thủ tục xin cấp phép (Sau khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thi hành)

Trong tương lai không xa các doanh nghiệp cần lưu ý việc tuyển chọn và bổ nhiệm giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động làm người trực tiếp phụ trách hoạt động xuất khẩu lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định của Dự thảo Luật.

Do Dự thảo Luật có sự thay đổi về các tiêu chuẩn đối với việc lựa chọn Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động dẫn đến việc khi doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cần có lưu ý chuẩn bị đủ hồ sơ chứng minh Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động.

Theo đó, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép, doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu chứng minh Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động đủ điều gồm:

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 2 để chứng minh nhân thân (không có án tích).

- Xác nhận tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh xuất khẩu lao động hoặc dịch vụ việc làm (Bản kê khai kinh nghiệm; Hợp đồng lao động tại đơn vị cũ; Quyết định bổ nhiệm chức vụ nếu có).

- Giấy tờ cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; Chứng chỉ ngoại ngữ nếu có.

Bài viết cùng chủ đề:

Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn của Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động theo dự thảo luật mới. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận