Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động

Việc tổ chức bộ máy hoạt động giữ vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, là nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động cũng chính là chìa khóa đảm bảo cho sự thành – bại của doanh nghiệp dịch vụ. Trong nội dung bài viết này, Luật Thành Đô xin gửi tới Quý khách hàng và bạn đọc những nội dung tư vấn liên quan đến việc tổ chức Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp dịch vụ.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;

2. Luật Doanh nghiệp 2014;

3. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành;

5. Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành;

6. Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

8. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

II. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động giống như bộ khung xương sống của doanh nghiệp dịch vụ - là nhân tố quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả kinh doanh. Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động còn có những yêu cầu riêng và nghiêm ngặt trong công tác tổ chức bởi xuất phát từ tính đặc thù của hoạt động này. Trong nội dung dưới đây, Luật Thành Đô sẽ cung cấp những yêu cầu về tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động cũng như sơ đồ mẫu bộ máy để Quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo.

Mẫu sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động

 


2.1. Yêu cầu về người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động

Thứ nhất, Người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động (hay “hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài”) phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai, Người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động phải có trình độ từ đại học trở lên.

Thứ ba, Người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

Thứ tư, Người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

2.2. Yêu cầu đối với các phòng nghiệp vụ

2.2.1. Phòng tổ chức hành chính – Kế toán

Phòng tổ chức hành chính – kế toán phụ trách công tác quản lý tài chính, hạch toán thu – chi, báo cáo cho hoạt động xuất khẩu lao động. Đối với nhân viên nghiệp vụ tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên

2.2.2. Phòng khai thác thị trường ngoài nước

Phòng khai thác thị trường ngoài nước thực hiện nhiệm vụ chính là nghiên cứu, tìm kiếm, lên kế hoạch khai thác và phát triển thị trường xuất khẩu lao động nước ngoài. Do đó, nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên và tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ;

(4) Phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.2.3. Phòng tuyển chọn lao động

Phòng tuyển chọn lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án tuyển chọn lao động và trực tiếp tuyển chọn lao động phù hợp với kế hoạch và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thực hiện các công tác liên quan đến chuẩn bị hồ sơ cho lao động trúng tuyển.

Nhân viên nghiệp vụ tuyển chọn lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên và tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ;

(4) Phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.2.4. Phòng quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài

Phòng quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ theo dõi, thống kê và quản lý danh sách người lao động của công ty đang làm việc tại nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan đại diện, ban ngành và cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài để kịp thời giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thời hạn hợp đồng.

Đối với nhân viên nghiệp vụ quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên và tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ;

(4) Phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.2.5. Phòng hỗ trợ lao động về nước

Phòng hỗ trợ lao động về nước thực hiện công tác hỗ trợ lao động làm thủ tục về nước (khi hết hạn hợp đồng, do vi phạm,….) và hỗ trợ thông tin việc làm sau khi về nước.

Đối với nhân viên nghiệp vụ hỗ trợ lao động về nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;

2.3. Yêu cầu đối với Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

Trung tâm đào tạo là cách gọi tắt cho một trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm đào tạo tối thiểu phải có 02 bộ phận là:

(i) Bộ phận đào tạo.

(ii) Bộ phận quản lý học viên.

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết  phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, với quy định hiện tại trong Nghị định 38/2020/NĐ-CP chưa nêu cụ thể số lượng nhân viên; do đó trong thời gian tới khi các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hướng dẫn cụ thể Luật Thành Đô sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến Quý khách.

Về điều kiện đối với nhân viên nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức cần thiết như sau:
(1) Phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp;

(2) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(3) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; và phải tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ.

(4) Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bài viết cùng chủ đề:

Ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định mới nhất

Tư vấn xin giấy phép xuất khẩu lao động mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận