Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo nghị định 38/2020/NĐ-CP

Hiện nay, Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đa có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2020. Trong đó đã có những sự thay đổi cơ bản về điều kiện phép cho doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Một trong những thay đổi đáng chú ý và được nhiều doanh nghiệp quan tâm đó là về Đề án hoạt động xuất khẩu lao động. Trong nội dung bài viết này, Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý khách hàng và Quý bạn đọc những vấn đề cơ bản liên quan đến Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định mới (Nghị định 38/2020/NĐ-CP).

Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo nghị định 38/2020/NĐ-CP

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;

2. Luật Doanh nghiệp 2014;

3. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành

5. Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành

6. Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

8. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

II. SỰ THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

2.1. Về cấu trúc của đề án hoạt động xuất khẩu lao động

Xét về mặt cấu trúc thì Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của Nghị định 38/2020/NĐ-CP không có nhiều sự thay đổi so với Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của Nghị định 126/2007/NĐ-CP. Cả hai bản đề án đều được chia làm 5 phần rõ ràng.

2.2. Về nội dung của đề án hoạt động xuất khẩu lao động

Về mặt nội dung thì Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của Nghị định 38/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết hơn, đòi hỏi doanh nghiệp khi đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải thể hiện được nhiều vấn đề cũng như chứng minh những tiềm lực về tài chính, tiềm năng hoạt động, quản trị hoạt động, quản trị bộ máy một cách chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng vào những vấn đề hết sức được quan tâm như: (i) Vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và (ii) Vấn đề thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đề án hoạt động xuất khẩu lao động theo nghị định 38/2020/NĐ-CP

III. KHUNG ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHI TIẾT

Chương 1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp

Tại chương khái quát thông tin về doanh nghiệp cần nêu được các nội dung chính:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt;

- Loại hình doanh nghiệp;

- Ngành nghề kinh doanh;

- Cơ cấu, tổ chức hiện tại của doanh nghiệp;

- Số lượng lao động doanh nghiệp đang sử dụng; hình thức và thời hạn hợp đồng lao động ký với người lao động.

Chương 2. Dự kiến thị trường đưa người lao động đến làm việc ở nước ngoài

- Khả năng mở và khai thác thị trường lao động ngoài nước;

- Dự kiến đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo số lượng, ngành nghề và thị trường trong thời gian 03 năm kể từ khi được cấp giấy phép.

Chương 3. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: bộ phận quản lý đào tạo và bộ phận quản lý học viên; chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận;

- Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chức năng nhiệm vụ từng phòng; số lượng nhân viên nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, nhiệm vụ được giao của từng nhân viên nghiệp vụ.

Chương 4. Phương án thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Tuyển chọn lao động;

- Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chương 5. Phương án tài chính thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Dự kiến cụ thể chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường, tổng chi phí người lao động phải nộp khi xuất cảnh;

- Lương cơ bản và thu nhập dự kiến của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Dự kiến doanh thu, chi phí và ngh a vụ tài chính của doanh nghiệp đối với Nhà nước trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 03 năm kể từ khi được cấp giấy phép;

- Phương án hỗ trợ, giải quyết chi phí khi người lao động gặp rủi ro.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận