Giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của công ty xuất khẩu lao động

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường sẽ có nhu cầu thành lập các đơn vị phụ thuộc để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình như chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Việc giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc sẽ phải tuân theo những nguyên tắc và quy định nhất định. Theo Dự thảo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của công ty xuất khẩu lao động cũng có những đặc trưng riêng. Luật Thành Đô xin đưa ra những tư vấn để Quý doanh nghiệp nắm được nội dung cơ bản liên quan đến “Giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của công ty xuất khẩu lao động” theo Dự thảo Luật mới.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Dự thảo Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được trình Quốc hội tháng 4/2020 (Sau đây gọi là Dự thảo Luật mới);

2. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 (Sau đây gọi là Luật hiện hành);

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ chỉ được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Được doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ;

(2) Người đứng đầu có trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm;

(3) Có nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật;

(4) Có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong trường hợp được giao nhiệm vụ giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

III. HÀNH VI NGHIÊM CẤM ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Đơn vị phụ thuộc được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện các hoạt động sau đây:

(1) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng môi giới, Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

(2) Thu tiền dịch vụ, ký quỹ của người lao động.

IV. THỦ TỤC GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

-  Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá 03 đơn vị phụ thuộc.

-  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Đơn vị phụ thuộc được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở của đơn vị phụ thuộc.

- Doanh nghiệp dịch vụ phải có quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị phụ thuộc và cập nhật khi có sự thay đổi về những nội dung này.

V. ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Quy định về việc Giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc công ty xuất khẩu lao động là một điểm mới trong quy định ở Dự thảo Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được trình Quốc hội tháng 4/2020 so với Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.

Nếu như hiện nay, Luật hiện hành chỉ quy định về giao nhiệm vụ cho chi nhánh công ty xuất khẩu lao động thì Dự thảo Luật mới đã quy định về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện...) của công ty xuất khẩu lao động. Cùng với đó là những quy định khác biệt về giao nhiệm vụ cho chi nhánh công ty xuất khẩu lao động. Cụ thể:

(1) Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11 chỉ quy định về chi nhánh (không quy định địa điểm kinh doanh). – Giới hạn doanh nghiệp chỉ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có đủ điều kiện.

Trong khi đó, Dự thảo Luật Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trình Quốc hội tháng 4/2020 lại quy định chung về đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh……) và giới hạn về số lượng đơn vị phụ thuộc: không quá 03 đơn vị phụ thuộc (gồm cả chi nhánh, địa điểm kinh doanh…)

(2) Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11 quy định Chi nhánh không được ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tuy nhiên được thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động khi doanh nghiệp ủy quyền.

Dự thảo Luật Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trình Quốc hội tháng 4/2020 quy định Chi nhánh không được ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng môi giới, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và không được thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận