Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động 2024

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động (theo ngôn ngữ pháp lý là Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) là một loại giấy phép bắt buộc đối với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động. Đặt trong mối tương quan đối với các loại giấy phép khác, điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động tương đối phức tạp. Sau đây, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách bài viết tư vấn về Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động để tham khảo.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”;

5. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các bài viết cùng chủ đề: Giấy phép xuất khẩu lao động

1. Giấy phép xuất khẩu lao động

2. Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2019

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2019

4. Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2019

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động được quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 và được hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới luật kèm theo. Theo đó, để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về tư cách pháp lý của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động phải được thành lập hợp pháp với 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Doanh nghiệp phải hoạt động theo Luật doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ hai, về tài chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động ký quỹ và duy trì mức vốn pháp định như sau:

- Mức vốn pháp định: 5 tỷ đồng Việt Nam.

- Mức ký quỹ: 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ ba, về chương trình, đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp phải xây dựng đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án phải bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo uỷ quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

- Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

- Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Có thể thấy, đề án hoạt động xuất khẩu lao động phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động xuất khẩu lao động.

Xem thêm: Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2019

Thứ tư, về cơ cấu nhân sự thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động

- Doanh nghiệp dịch vụ phải xây dựng bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có ít nhất 9 (chín) cán bộ chuyên trách có đủ những điều kiện sau:

+ Có trình độ từ cao đẳng trở lên;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Các cán bộ chuyên trách được phân chia để đảm nhiệm từng loại hình nghiệp vụ khác nhau gồm: Cán bộ chuyên trách về thị trường, cán bộ chuyên trách về quản lý lao động, cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết, cán bộ nghiệp vụ tài chính.

- Việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Doanh nghiệp phải xây dựng bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động được hình thành trường hoặc trung tâm đào tạo với ít nhất hai bộ phận (Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên).

- Về cán bộ giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người làm việc ở nước ngoài: Người lãnh đạo điều hành phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động thuộc chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào Quý khách vui lòng liên hệ công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận