ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện, nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, doanh ngiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hay còn gọi là giấy phép xuất khẩu lao động.

Công ty Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về Các điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để Quý doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xin cấp giấy phép hoạt động.

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP;

4. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5. Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

6. Và một số quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp xin cấp phép xuất khẩu lao động cần thành lập doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, nếu Quý doanh nghiệp đang hoạt động thì có thể làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung thêm ngành nghề xuất khẩu lao động.

2. Thực hiện thủ tục xin cấp phép

Theo quy định tại khoản 1, điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tại điểm 2 của phần I thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép.

2.1. Điều kiện cấp giấy phép

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật khi xin cấp phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. Luật Thành Đô xin tổng hợp lại các điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật để Quý doanh nghiệp có thể theo dõi. Các điều kiện bao gồm:

(1) Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì vốn pháp định của doanh nghiệp là 5 tỷ VNĐ; Như vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng vốn điều lệ của doanh nghiệp phải tối thiểu là 05 tỷ đồng.

*(2) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

*(3) Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(4) Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

*(5) Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ tại khoản 1 điều 5 nghị định 126/2007/NĐ-CP thì tiền ký quỹ là 01 tỷ VNĐ, Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động về hoạt động xuất khẩu lao động.

* Luật Thành Đô sẽ tư vấn, cung cấp và hỗ trợ Quý khách hàng mẫu hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép

Hiện nay, khi doanh nghiệp xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm tất cả các giấy tờ mà chúng tôi – Luật Thành Đô sẽ liệt kê sau đây. Bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp – Luật Thành Đô cung cấp mẫu hồ sơ;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định (Luật Thành Đô có thể giới thiệu Ngân hàng hỗ trợ vốn và xác nhận vốn nếu doanh nghiệp không có khả năng tài chính);

(4) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ (Luật Thành Đô sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục xin xác nhận ký quỹ của ngân hàng);

(5) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP – Luật Thành Đô chịu trách nhiệm soạn thảo;

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định;

(7) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài – Luật Thành Đô tư vấn và hỗ trợ;

(8) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao – Luật Thành Đô cung cấp biểu mẫu.

III. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động nước ngoài - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Luật Thành Đô thay mặt doanh nghiệp liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng giấy phép xuất khẩu lao động theo thời hạn đã cam kết.

2. Thời hạn cấp giấy phép cho doanh nghiệp

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 10 của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

- Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

- Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định ở trên.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

3. Lệ phí cấp Giấy phép

Lệ phí cấp Giấy phép là 5 (năm) triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.

Trên đây là những tư vấn, phân tích của Luật Thành Đô về điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hy vọng rằng với những kiến thức chúng tôi đã cung cấp ở trên sẽ giúp cho Quý khách hàng có được nền tảng cơ bản nhất để chọn lọc và chuẩn bị các điều kiện phù hợp với nhu cầu và hoạt động kinh doanh của mình. Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này thì có thể liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp một cách chi tiết nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: P409, Tòa nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Văn phòng: Khu B3, L03 Shop House 24h, Đường Tố Hữu, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 6681 7203                    Fax: 024 6681 7203

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận