Đề án hoạt động xuất khẩu lao động - Theo Nghị định 126/2007/NĐ-CP

Để xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần có đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (đề án hoạt động) (theo khoản 1 Điều 10 luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006)

Trong đề án hoạt động cần có các nội dung như sau: (Điều 4 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

1. Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

2. Dự kiến thị trường, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động

3. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Phương án tuyển chọn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

5. Phương án tài chính

Sau đây là ví dụ gợi ý các mục trong đề án hoạt động

Mở đầu

- Nhận thức về tình hình phát triển thị trường xuất khẩu lao động.

- Sự thiết yếu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Lợi ích mang lại của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với đất nước.

- Phân tích thị trường lao động công ty dự kiến đưa người lao động đi làm (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan …..) ưu, nhược điểm, các chính sách ưu tiên, hỗ trợ …. Ngành nghề hoạt động.

- Địa bàn dự định tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giới thiệu chung

Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung

 

Phần I

Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp

+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

+ Sơ yếu lý lịch và tài liệu chứng minh điều kiện của lãnh đạo điều hành

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy doanh nghiệp

- Hệ thống trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Phần II

Phương án tuyển chọn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài

- Phương án tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước ngoài.

- Phương án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài.

- Phương án quản lý người lao động làm việc tại nước ngoài.

Phần III

Phương án tài chính

- Các khoản tài chính công ty được thu của người lao động.

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

- Ký quỹ hoạt động tại ngân hàng thương mại.

- Kế hoạch giải quyết trong các trường hợp bất khả kháng (ví dụ người lao động về nước do chiến tranh, bạo động)

- Kế hoạch tài chính phòng ngừa rủi ro.

- Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết luận

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận