Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

Giấy phép xuất khẩu lao động (tên gọi theo quy định của pháp luật là Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) là văn bản xác nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành dịch vụ nổi bật mà các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp chính là thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Hiểu được điều này, Công ty Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết hướng dẫn thủ tục xin cấp mới Giấy phép xuất khẩu lao động để các Quý doanh nghiệp tham khảo.

1. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Để xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó ghi nhận ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(2) Có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên;

(3) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(4) Doanh nghiệp xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động đảm bảo có bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động xuất khẩu lao động.

(5) Người lãnh đạo điều hành trung tâm xuất khẩu lao động trong hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động xuất khẩu lao động hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(6) Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ phải có ít nhất 12 (mười hai) cán bộ chuyên trách có đủ những điều kiện sau đây: Có trình độ từ cao đẳng trở lên, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

(7) Có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại ngân hàng.

Xem thêm: Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2020

Giấy phép xuất khẩu lao động

2. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động có khá nhiều đầu mục hồ sơ. Việc chuẩn bị các hồ sơ này phải dựa trên định hướng xây dựng doanh nghiệp. Thông thường, đây chính là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất của doanh nghiệp để đáp ứng theo các quy định của pháp luật. Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải bao gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu lao động của doanh nghiệp;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề: cung ứng và quản lý nguồn lao động; có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng);

(3) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định (Văn bản xác nhận số dư của tổ chức tín dụng hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá về tài sản của doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp – có xác nhận của tổ chức kiểm toán);

(4) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;

(5) Đề án xin giấy phép xuất khẩu lao động. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động xuất khẩu lao động. Đề án bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

- Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

- Phương án tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động.

- Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

- Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phương án tài chính để thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động.

Tham khảo: Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2020

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động;

(7) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động xuất khẩu lao động) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Bộ máy chuyên trách để bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết cho ngư­ời lao động trư­ớc khi đi làm việc ở n­ước ngoài đư­ợc tổ chức thành trư­ờng hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất những bộ phận sau đây:

- Bộ phận đào tạo;

- Bộ phận quản lý học viên.

Bộ máy chuyên trách bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết cho ngư­ời lao động xuất khẩu lao động để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Trực tiếp tổ chức bồi dư­ỡng kiến thức cần thiết cho ng­ười lao động;

- Quản lý chư­ơng trình đào tạo, thời gian lên lớp của giáo viên, học viên;

- Thực hiện các hợp đồng liên kết về bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết;

- Biên soạn tài liệu;

- Quản lý học viên;

- Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ sau mỗi khóa học.

(8) Danh sách tóm lược của các cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên trách từng loại hình nghiệp vụ phải có các điều kiện cụ thể sau đây:

Đối với cán bộ chuyên trách về thị trường

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật;

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

- Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Đối với cán bộ chuyên trách về quản lý lao động

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành luật, quản trị nhân lực;

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

- Am hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Đối với cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động xuất khẩu lao động;

- Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Đối với cán bộ nghiệp vụ tài chính

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán;

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Đối với cán bộ giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. Ngoài điều kiện quy định chung nêu trên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

- Không phải là người đang bị xử lý hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong lĩnh vực xuất khẩu lao động; hoặc là người đã giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động về xuất khẩu lao động tại những doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

3. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

3.1. Tài liệu khách hàng cần cung cấp để xin giấy phép xuất khẩu lao động

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề: cung ứng và quản lý nguồn lao động; có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng); Trường hợp Quý khách hàng chưa có doanh nghiệp thì Luật Thành Đô sẽ hỗ trợ thành lập công ty hoặc nếu đã có doanh nghiệp nhưng chưa có ngành nghề có điều kiện thì Luật Thành Đô sẽ hỗ trợ thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung thêm ngành nghề xuất khẩu lao động.

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định (văn bản xác nhận số dư của tổ chức tín dụng hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá về tài sản của doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp – có xác nhận của tổ chức kiểm toán). Luật Thành Đô hỗ trợ khách hàng chuẩn bị giấy tờ;

- Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng. Luật Thành Đô sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu hồ sơ;

- Danh sách tóm lược người điều hành và các cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động, kèm theo tài liệu chứng minh về trình độ chuyên môn. Riêng đối với người điều hành thì cần phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc và sơ yếu lý lịch theo hướng dẫn trên đây. Luật Thành Đô sẽ cung cấp mẫu hồ sơ và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ.

3.2. Công việc Luật Thành Đô dự kiến thực hiện khi xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

(1) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(2) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp xây dựng phương thức tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động xuất khẩu lao động) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

(3) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động (Thành lập doanh nghiệp, tư vấn/soạn thảo các văn bản/hợp đồng thuê địa điểm, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế khác liên quan đến hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu lao động …);

(4) Hỗ trợ chứng minh nguồn tài chính cho doanh nghiệp. (Đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định);

(5) Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc cấp giấy phép xuất khẩu lao động và các công việc khác theo yêu cầu.

3.3. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

- Đối với trường hợp tư vấn và soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động: 30 ngày làm việc, kể từ đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp lệ.

- Đối với trường hợp nhận dịch vụ xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động trọn gói: 120 ngày làm việc, kể từ đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp lệ.

Vui lòng liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn giấy phép miễn phí và báo giá dịch vụ xin Giấy phép xuất khẩu lao động!

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận