Điều kiện đối với cán bộ bộ máy xuất khẩu lao động

Nhân sự là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công và phát triển của một doanh nghiệp. Trong đó, ngành nghề xuất khẩu lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó pháp luật đã đặt ra những quy định chặt chẽ về điều kiện con người dành cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này. Để giúp các quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng bài viết với chủ đề “Điều kiện đối với cán bộ bộ máy xuất khẩu lao động”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14;

- Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ BỘ MÁY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Bộ máy xuất khẩu lao động của doanh nghiệp là bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ.

Bộ máy xuất khẩu lao động bao gồm:

(1) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên;

(2) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính;

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhân viên nghiệp vụ này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

- Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;

- Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận