Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lao động

CÔNG TY …………..

--------o0o--------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

…………., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài)

Quý khách tham khảo đơn đề nghị xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Kính gửi: BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………….

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Ông/bà: …………………….     Chức danh: ………………………..  

4. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………

5. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép:

……………………………………………………………………….

Vốn pháp định: ……………………………………………………….

Công ty ..........................................................

Công ty ................................................................

Công ty gửi kèm hồ sơ này các giấy tờ tài liệu sau:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

3. Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

4. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

5. Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

6. Phương án tổ chức hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

7. Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

8. Và một số giấy tờ tài liệu cần thiết khác.

Người đại diện theo pháp luật

……………..

 

Để có cái nhìn tổng quát về việc xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động Quý khách tham khảo các bài viết liên quan:

1. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

3. Những điều cần biết khi xin giấy phép xuất khẩu lao động

4. Đề án hoạt động xuất khẩu lao động

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận