Toàn bộ điểm mới của nghị định 38/2020/NĐ-CP

Ngày 03/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế cho Nghị định số 126/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/05/2020. Bên cạnh đó, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ một loạt các quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng thống nhất việc quản lý của nhà nước liên quan đến hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.

Như vậy, các doanh nghiệp đã và đang có dự định gia nhập thị trường hoạt động xuất khẩu lao động cần lưu ý các quy định mới để đảm bảo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô trân trọng gửi đến Quý bạn đọc bài viết Toàn bộ điểm mới của Nghị Định 38/2020/NĐ-CP.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;

2. Luật Doanh nghiệp 2014;

3. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành

5. Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành

6. Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

8. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Toàn bộ điểm mới của nghị định 38/2020/NĐ-CP

II. ĐIỂM MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

2.1. Vốn pháp định

Một là, Doanh nghiệp dịch vụ phải có vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng; chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo Luật Đầu tư.

Quy định này về cơ bản giống với quy định cũ tuy nhiên Nghị định mới đã cụ thể hóa trong việc quy định chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước – nghĩa là đã loại trừ một cách rõ ràng những doanh nghiệp có thành viên, cổ đông là người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về khung đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có tối thiểu 5 phần. So với quy định cũ thì Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Mẫu số 2 Phụ lục II Nghị định 38/2020 đã siết chặt một số quy định về vấn đề: Khai thác thị trường lao động ngoài nước; Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Phương án hỗ trợ, giải quyết chi phí khi người lao động gặp rủi ro.

Những quy định mới nhằm siết chặt hơn nữa trong điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp cũng như nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đối với người lao động mà mình đưa đi; nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước.

2.3. Tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ bao gồm:

(i) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Phòng khai thác thị trường ngoài nước.

- Phòng tuyển chọn lao động.

- Phòng quản lý lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phòng hỗ trợ lao động về nước.

- Phòng tài chính.

(ii) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm: Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên;

Toàn bộ điểm mới của nghị định 38/2020/NĐ-CP

2.4. Điều kiện của nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động

2.4.1. Người lãnh đạo điều hành

Người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(ii) Có trình độ từ đại học trở lên.

(iii) Có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(iv) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc.

Như vậy, so với quy định cũ thì Nghị định 38/2020/NĐ-CP yêu cầu người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động phải đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2.4.2. Nhân viên nghiệp vụ

Nhân viên nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn;

(ii) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;

(iii) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;

(iv) Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Với quy định hiện hành tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP, yêu cầu về nhân viên nghiệp vụ khắt khe hơn so với quy định trước đây. Ngoài điều kiện về chuyên môn thì nhân viên nghiệp vụ còn phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phải có Phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh nhân thân, không có án tích.

2.5. Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

Nghị định 38/2020/NĐ-CP lần đầu tiên quy định cụ thể về cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động với các quy định như:

(1) Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định.

(2) Phải có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm.

(3) Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên.

(4) Phải có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

2.6. Quy định chi tiết về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài không được đến làm việc tại các khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng không được làm các công việc sau đây: (1) Công việc massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí;

(2) Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy ngân;

(3) Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại;

(4) Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitơric, natri sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh;

(5) Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;

(6) Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương);

(7) Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.

Ngoài ra, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông.

Bài viết cùng chủ đề:

Chứng minh vốn khi xin giấy phép xuất khẩu lao động

Bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận