Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được phép thành lập chi nhánh để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Để Quý doanh nghiệp nắm rõ thủ tục lập, quá trình hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các Quý doanh nghiệp bài viết về “Thủ tục lập chi nhánh doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” để Quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

3. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13;

3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

4. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

6. Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

7. Quyết định 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”.

8. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC LẬP CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Lập chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

a. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

- Thông báo lập chi nhánh bao gồm các nội dung sau:

+ Mã số doanh nghiệp;

Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Tên chi nhánh dự định thành lập;

Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

+ Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

Thông tin đăng ký thuế;

Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật củdoanh nghiệp.

- Kèm theo Thông báo lập chi nhánh phải có các tài liệu sau:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đốvới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

Bản sao hợp lệ một trong các giy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c. Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

d. Trình tự thực hiện

+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh;

+ Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và có thể yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ;

+ Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp, chi nhánh được đặt ở tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

đ. Thời hạn thực hiện: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

g. Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thành lập và giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Thông báo về việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ

a. Hồ sơ thông báo gồm

+ Thông báo về việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh được lập bằng văn bản với đầy đủ các nội dung sau: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử của chi nhánh; tên người đứng đầu chi nhánh, các nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giao cho chi nhánh, nội dung ủy quyền cho chi nhánh;

+ Quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện một số nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Bản sao Quyết định thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh;

+ Văn bản ủy quyền cho chi nhánh thu tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền ký quỹ của người lao động (nếu có);

+ Danh sách trích ngang người đứng đầu và cán bộ chi nhánh làm nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm các nội dung: họ tên, năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao thực hiện tại chi nhánh.

Lưu ý: Hiện không có quy định về điều kiện của người đứng đầu chi nhánh. Tuy nhiên, có thể áp dụng tương tự điều kiện tại khoản 3 Điều 9 Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: “Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;”;

- Chi nhánh phải thành lập Bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tổ chức thành trường hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất những bộ phận sau đây: (i) Bộ phận đào tạo; (ii) Bộ phận quản lý học viên.

Bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết có ít nhất ba (03) cán bộ quản lý và phải đáp ứng các điều kiện gồm: (i) Có kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (ii) Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo: Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

 c. Thời hạn thông báo: 15 ngày kể từ ngày giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh.

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập, quá trình hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đối với chi nhánh. Nếu Quý doanh nghiệp còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận