Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại Luật đầu tư năm 2020, vốn đầu tư là “tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”. Trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, Nhà đầu tư có thể điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư của dự án đầu tư;

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh vốn đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều vốn đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh vốn đầu tư;

(5) Đề xuất dự án đầu tư (tập trung vào nội dung điều chỉnh vốn đầu tư);

(6) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- Bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

- Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2.2. Số lượng hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư cần nộp

- Đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

- Đối với dự án đầu thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương:

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư tại Ban quản lý khu đó.

2.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

2.3.1. Đối với dự án đầu tư không phải xin chấp thuận chủ trương thời hạn giải quyết như sau

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

2.3.2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thời hạn giải quyết như sau

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung này;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh vốn đầu tư;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh vốn đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

2.3.3. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời hạn giải quyết như sau

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo để lấy ý kiến về những nội dung này;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh vốn đầu tư;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh vốn đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

2.3.4. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thời hạn giải quyết như sau

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về dung điều chỉnh vốn đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh vốn đầu tư;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về điều chỉnh vốn đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến hồ sơ này, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận